Amen­dement Walen­bur­gerweg 130


5 juni 2014

Amendement Walenburgerweg 130

05-06-2014

Amendement van het raadslid Van der Lee inzake het bestemmingsplan Walenburgerweg 130.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Walenburgerweg 130;

Constaterende dat:

De plantoelichting op pagina 21 aangeeft dat het gebouw op 30 meter van de Statenweg staat en dat slechts een beperkt deel van het gebouw gesitueerd is binnen een straal van 50 meter vanaf de rand van de Statenweg. Volgens uw College geldt de „Beleidsregel Buitenklimaat: luchtkwaliteit bij scholen en kinderopvang 2012“ voor nieuwe scholen en kinderopvang op 50 meter afstand vanaf een drukke weg. Daarbij wordt gesteld dat bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplan met dit beleidsdocument rekening wordt gehouden;

Dat voornoemde beleidsregel volgens voornoemde toelichting op dit plan van toepassing is;

In de voornoemde toelichting gesteld wordt dat het gebouw voorzien wordt van een gebalanceerde mechanische ventilatie, waardoor kwalijke stoffen uit de buitenlucht worden gefilterd;

Een voorwaardelijke verplichting in de planregels de plaatsing en het behoud van ventilaties niet voorhanden is waardoor niet met zekerheid te verwachten is dat de ventilaties ook daadwerkelijk worden geplaatst;

Constaterende dat:

De Partij voor de Dieren staat voor een prettig leefklimaat en een goede luchtkwaliteit;
Nida en de SP dit onderschrijven;

De vertaalslag van de plantoelichting naar de planregels niet adequaat heeft plaatsgevonden;

Daardoor juridisch bezien niet verzekerd is dat naar een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de de gebalanceerde mechanische ventilatie daadwerkelijk wordt geplaatst:

Besluit:

- Het opnemen van de volgende artikelen in de planregels waardoor de plaatsing van de ventilaties gegarandeerd wordt, te weten:

Artikel 3.3. Voorwaardelijke Verplichting

Het gebruik van de gronden met de bestemming “Maatschappelijk” conform de bestemming is alleen toegestaan indien in het gebouw een gebalanceerde mechanische ventilatie wordt opgericht en in stand gehouden”.

Artikel 1.23 Gebalanceerde mechanische ventilatie

Gebalanceerde mechanische ventilatie: “een ventilatie bestaande uit tenminste filters waarmee de concentraties PM10 en PM2,5 essentieel worden verminderd”.

– Artikel 1.23 is heel belangrijk ter ondersteuning van artikel 3.3., want het geeft de definitie weer van dergelijke ventilatie.

Het Lid van de gemeenteraad,


Status

Voor

PartijvoordeDieren, Nida, SP

Tegen

LeefbaarRotterdam, PvdA, D66, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Financiële tegemoetkoming aan alle chronisch zieken en gehandicapten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer