AMEN­DEMENT Geen onuit­ge­no­digde direc­teuren op bezoek


19 februari 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 19 februari 2015, ter bespreking van Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen 2015,

besluit:

1. artikel 4 lid 2 als volgt te wijzigen:

Een directielid van het cluster Werk en Inkomen kan op uitnodiging van de cliëntenraad deelnemen aan de vergaderingen.

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Door deze aanvulling krijgen de deelnemende leden van de cliëntenraad niet het gevoel dat zij worden gecontroleerd.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Dienstreizen van B & W tot 750 kilometer per trein

Lees verder

AMENDEMENT Geen invloed directie op agenda cliëntenraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer