Blijf project­matig onderhoud aan bomen uitvoeren


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018,

constaterende dat

  • Er jaarlijks op Rotterdams grondgebied zo'n 1.100 bomen aan vervanging toe zijn, door beschadiging, ziekte of anderzijds;
  • In de Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam wordt voorgesteld om het projectmatig onderhoud van bomen in Rotterdam in de periode 2015-2018 niet meer uit te voeren;

overwegende dat

  • De voorkeur van het college voor periodiek onderhoud betekent dat bomen niet meer incidenteel worden vervangen;
  • Het voorgestelde beleid inhoudt dat er op termijn bomen zullen verdwijnen en de mogelijkheid ontneemt om bomen te vervangen die een belangrijke ecologische waarde vervullen;

verzoekt het college

  • Projectmatig onderhoud van bomen ook in de periode 2015-2018 uit te blijven voeren en hiervoor geld in de Begroting 2016 te reserveren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, VVD, Nida, PvdA

Tegen

LeefbaarRotterdam, CDA, D66, ChristenUnie-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer