Blijf project­matig onderhoud aan bomen uitvoeren


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018,

constaterende dat

  • Er jaarlijks op Rotterdams grondgebied zo'n 1.100 bomen aan vervanging toe zijn, door beschadiging, ziekte of anderzijds;
  • In de Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam wordt voorgesteld om het projectmatig onderhoud van bomen in Rotterdam in de periode 2015-2018 niet meer uit te voeren;

overwegende dat

  • De voorkeur van het college voor periodiek onderhoud betekent dat bomen niet meer incidenteel worden vervangen;
  • Het voorgestelde beleid inhoudt dat er op termijn bomen zullen verdwijnen en de mogelijkheid ontneemt om bomen te vervangen die een belangrijke ecologische waarde vervullen;

verzoekt het college

  • Projectmatig onderhoud van bomen ook in de periode 2015-2018 uit te blijven voeren en hiervoor geld in de Begroting 2016 te reserveren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, VVD, Nida, PvdA

Tegen

LeefbaarRotterdam, CDA, D66, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Lees verder

Maak de gebieden verantwoordelijk voor spelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer