AMEN­DEMENT Verruiming eigen­lijke gronden invoering betaald parkeren


29 september 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Parkeerplan Rotterdam 2016-2018 'Parkeren in beweging',

besluit:

1. Nummer (4) van het ontwerpbesluit, onder het kopje 'Algemeen', te wijzigen in nummer (4a).

2. Nummer 4b toe te voegen aan het ontwerpbesluit, onder het kopje 'Algemeen', met daarin de volgende tekst:

“Behalve het verlagen van de parkeerdruk beschikt het college over andere eigenlijke gronden voor het aanwijzen van betaaldparkeergebieden, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroening of handhaving. Het voornemen tot aanwijzen van betaaldparkeergebieden wordt vooraf gedeeld met de Raad.”

Jeroen van der Lee

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

De Partij voor de Dieren wil in het beleidskader omtrent parkeren een verruiming van de eigenlijke gronden op basis waarvan betaald parkeren mag worden ingevoerd. Wij willen ons niet beperken tot het verlagen van de parkeerdruk als enige eigenlijke grond voor invoering van betaald parkeren. Wij zijn van mening dat het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroening of handhaving eigenlijke gronden zijn voor het aanwijzen van betaaldparkeergebieden.


Status

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Wijziging aanbeveling invoering betaald parkeren

Lees verder

AMENDEMENT Schrap uitbreiding betaalde P+R locaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer