AMEN­DEMENT Maak dier­ge­nees­kundige zorg betaalbaar


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

besluit:

1. De lasten van het programma Stedelijke inrichting met €507.000 te verlagen.

2. De lasten van het programma Armoedebestrijding met €507.000 te verhogen.

Jeroen van der Lee Judith Bokhove Josine Strörmann

Partij voor de Dieren GroenLinks SP

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Zoals reeds bepleit in de motie ''Rotterdamse Dierenhulp Aan Minima'' willen wij middelen reserveren voor het in leven roepen van een regeling om huishoudens die op of rond de armoedegrens leven, tegemoet te komen in het betaalbaar maken van diergeneeskundige zorg. Wij brengen het bedrag van €507.000 onder bij het product Armoedebestrijding. Onttrekking van voornoemd bedrag vindt plaats bij de intensiveringen in het programma Stedelijke inrichting, bedoeld om de uitbreiding van de screening in het kader van de Wet bijzondere aanpak grootstedelijke problematiek mogelijk te maken. Wij zijn tegen toepassing van deze wet.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Schrap uitbreiding betaalde P+R locaties

Lees verder

AMENDEMENT Volledig aankoopbudget stadsconservator

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer