Amen­dement: Voeder­verbod geldt ook voor sport­vissers


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de drieëntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

Besluit:

In artikel II, onderdeel E, van het Ontwerpbesluit tweeëntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 wordt na ‘Het college heeft op grond van onderdeel b de bevoegdheid om categorieën van gevallen aan te wijzen die zijn uitgezonderd van het verbod.’ ingevoegd ‘Voor sportvissers geldt het voederverbod wel.’.

--

Toelichting:

Wij willen dat het voederverbod ook gaat gelden voor sportvissers.


Status

Verworpen

Voor

Tegen