Amen­dement: Gelijk speelveld voor alle bomen


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de drieëntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

Besluit:

A

Artikel I, onderdeel B, onder 1, van het ontwerpbesluit wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt onder verlettering van de onderdelen b tot en met f tot de onderdelen a tot en met e.

2. In onderdeel b wordt ‘onderdeel f’ vervangen door ‘onderdeel e’.

B

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A

In de toelichting op artikel 4:11 vervalt ‘Het gestelde verbod (….) erfpachtsakte.’

--

Toelichting:

Wij willen een gelijk speelveld tussen bomen op openbaar terrein en particulier terrein. Voor de kap van bomen op openbaar terrein geldt een vergunningsplicht voor een stamomtrek van 50 centimeter gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld. Wij willen eenzelfde bepaling voor bomen op particulier terrein.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement: De Rottemeren is natuur

Lees verder

Amendement: Voederverbod geldt ook voor sportvissers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer