AMEN­DEMENT Versneld uitfa­seren van rubbergra­nulaat


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

besluit:

1. De lasten binnen het programma Economie met €5,7 miljoen te verlagen;

2. De lasten van het programma Cultuur, sport en recreatie met €5,7 miljoen te verhogen;

Jeroen van der Lee Pieter Schol

Partij voor de Dieren Socialistische Partij

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Dit amendement hangt samen met de motie 'Versnelde uitfasering rubbergranulaat op bestaande kunstgrasvelden'; de overwegingen dienen als rechtvaardiging voor dit amendement. Als dekking kleden we Rotterdam Partners uit.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer