AMEN­DEMENT Schrap uitbreiding betaalde P+R locaties


29 september 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Parkeerplan Rotterdam 2016-2018 'Parkeren in beweging',

besluit:

Onder het kopje 'Aan de stadsrand' in het ontwerpbesluit, onder 'Voor forenzen', nummer (2) te schrappen, met daarin de volgende tekst:

“Het P+R-tarief van €2,- wordt doordeweeks ook ingevoerd op de P+R-locaties Meijersplein, Stadionpark en Noorderhelling en eventueel naar P+R Beverwaard.”

Jeroen van der Lee

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

De Partij voor de Dieren is van mening dat de invoering van het tarief van €2 op P+R locaties ertoe leidt dat automobilisten in de stad hun auto parkeren. Dit heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid en dat is onwenselijk. Betaalde P+R locaties zijn wat ons betreft alleen te rechtvaardigen indien openbaar vervoer van en naar de stad gratis of tegen een scherp gereduceerd tarief wordt aangeboden aan automobilisten die gebruik maken van de P+R locaties.


Status

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Verruiming eigenlijke gronden invoering betaald parkeren

Lees verder

AMENDEMENT Maak diergeneeskundige zorg betaalbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer