MOTIE Groen asfalt voor nieuwe fiets­paden en -stroken


12 mei 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Fietsplan Rotterdam 2016,

constaterende dat

  • Fietspaden en -stroken vaak een rode kleur asfalt hebben;

overwegende dat

  • Herinrichting van straten en wegen (zoals binnenkort de Coolsingel en Bergweg) de mogelijkheid bieden aan de voorkant de zichtbaarheid én duurzaamheid van fietsen actief uit te dragen;
  • De kleur groen niet alleen in de Rotterdamse vlag verankerd is maar ook symbool staat voor duurzaamheid en een zeer positieve connotatie heeft;

verzoekt het college

  • Bij de herinrichting van straten en wegen voor de bijbehorende fietspaden en -stroken asfalt met een groene kleur te gebruiken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer