MOTIE Groen asfalt voor nieuwe fiets­paden en -stroken


12 mei 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Fietsplan Rotterdam 2016,

constaterende dat

  • Fietspaden en -stroken vaak een rode kleur asfalt hebben;

overwegende dat

  • Herinrichting van straten en wegen (zoals binnenkort de Coolsingel en Bergweg) de mogelijkheid bieden aan de voorkant de zichtbaarheid én duurzaamheid van fietsen actief uit te dragen;
  • De kleur groen niet alleen in de Rotterdamse vlag verankerd is maar ook symbool staat voor duurzaamheid en een zeer positieve connotatie heeft;

verzoekt het college

  • Bij de herinrichting van straten en wegen voor de bijbehorende fietspaden en -stroken asfalt met een groene kleur te gebruiken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Schrap wijzigingsbevoegdheid ontwikkelingslocatie Rottebandreef

Lees verder

MOTIE Glasbrigade voor fietsverkeersaders in het weekeinde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer