Amen­dement: Politieke reclame in de opt-inre­geling


3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Achtste wijziging van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009,

Besluit:

Artikel II als volgt te wijzigen:

  • De passage “politieke partijen en” te schrappen.
  • De passage “, waaronder ook politieke partijen,” te schrappen.

--

Toelichting:

Met dit amendement heffen we de uitzondering op die binnen de opt-inregeling wordt gemaakt voor politieke reclame, in de vorm van flyers van politieke partijen die bij huishoudens worden bezorgd. Het college vindt bezorging van dit ongeadresseerd reclamedrukwerk onwenselijk en wijst politieke partijen op de strekking van de Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (Code VOR) van de Reclame Code Commissie, die drukwerk met een aanprijzend karakter als reclame beschouwt en politiek drukwerk als zodanig beoordeelt. Handhaving van correcte bezorging van politieke flyers gebeurt door middel van dit amendement met de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009.


Status

Verworpen

Voor

Tegen