Amen­dement: Parkeren in het groen, gewoon niet doen


24 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoofdweg 480-490,

Besluit:

I

Artikel 4 sub 1 onder f te schrappen.

--

Toelichting:

Met dit amendement wordt voorkomen dat er in het groen kan worden geparkeerd of dat het wordt geasfalteerd. Groen blijft groen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen