Amen­dement: Meer woningen


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City,

Besluit het bestemmingsplan Feyenoord City als volgt aan te passen:

  • Artikel 12 te schrappen;
  • Artikel 15 van toepassing te laten zijn voor het gedeelte van de locatie met bestemming GD-S ten noorden/oosten van de Korte Stadionweg en de verbeelding van het bestemmingsplan Feyenoord City overeenkomstig aan te passen;
  • Aanduiding (w) zoals verwoord in Artikel 15 lid 15.1 sub j toe te voegen aan deze locatie en de verbeelding van het bestemmingsplan Feyenoord City overeenkomstig aan te passen;
  • Artikel 34.1.6 als volgt te wijzigen:
  • De huidige tekst te schrappen;
  • De volgende tekst toe te voegen:

Functie

Oppervlakte

Aantal woningen

Wonen

2.000

Dienstverlening

*

Hotel

*

Leisure

*

Kantoren

*

Maatschappelijke voorzieningen

*

*indien toepassing wordt gegeven aan de afwijkingsbevoegd in artikel 34.1.15 bedraagt de maximale gezamenlijke oppervlakte aan de genoemde functies 5.000 m² bvo.

----------

Toelichting:

De locatie met bestemming GD-S ten noorden/oosten van de Korte Stadionweg is een prachtige locatie voor meer woningen. Het is zonde om daar een stadion te bouwen, terwijl er verderop al eentje staat. Wij kiezen voor woningen. Dit amendement moet in samenhang worden bezien met het amendement ‘De Kuip is en blijft een stadion’ dat eveneens wordt ingediend.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: De Kuip is en blijft een stadion

Lees verder

Amendement: Loskoppeling stadiondiscussie en ruimtelijk kader

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer