Amen­dement: Gokhallen geen horeca


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vijfentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012;

besluit:

Het ontwerpbesluit van de vijfentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijk verordening Rotterdam 2012 als volgt te wijzigen:

I

Artikel I, onderdeel C, vervalt, onder verlettering van de onderdelen D tot en met J tot C tot en met I.

II

Artikel II, onderdeel A, vervalt, onder verlettering van B tot en met G tot A tot en met F.

--

Toelichting:

Dit amendement zorgt ervoor dat er geen verruiming van de openingstijden van speelautomatenhallen wordt doorgevoerd in de Algemene plaatselijke verordening (Apv).


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Water en bodem sturend in de Zuidplaspolder

Lees verder

Motie: Nationaliseer de haven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer