Amen­dement: De volkstuin is stads­landbouw


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Volkstuinen,

Besluit:

Op bladzijde 4, na de zin “Volkstuinvoorzieningen dragen met hun groene, recreatieve karakter bij aan een aantrekkelijke stad.” navolgende tekstpassage toe te voegen:

“Een volkstuin is een tuin waarop, niet bedrijfsmatig, gewassen worden geteeld voor eigen of gemeenschappelijk gebruik, of die alleen een recreatieve betekenis hebben. De volkstuin wordt zo onderdeel van Stadslandbouw net als voedselbossen, buurtmoestuinen en voedseltuinen.“

--

Toelichting:

Met dit amendement voegen we een definitie van de volkstuinen toe aan de visie.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Bestaanszekerheid voor de volkstuinen

Lees verder

Amendement: De volkstuin is een bijzonder onderdeel van stadsnatuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer