Amen­dement: Burger­leden ruimer inzetten bij spreiding onder­werpen


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het initiatiefvoorstel-Engberts over ‘Burgerleden commissies’,

Besluit:

Het huidige ontwerp-raadsbesluit:

“Een fractie die naar aanleiding van de laatstgehouden verkiezingen voor de gemeenteraad:

a. beschikt over één raadszetel kan in ten hoogste drie commissies een burgerlid aanwijzen;

b. beschikt over twee raadszetels kan in ten hoogste twee commissies een burgerlid aanwijzen;

c. beschikt over drie of meer raadszetels kan in ten hoogste één commissie een burgerlid aanwijzen.”


Te wijzigen in:


“Een fractie die naar aanleiding van de laatstgehouden verkiezingen voor de gemeenteraad:

a. beschikt over één raadszetel kan met maximaal drie burgerleden in ten hoogste zes commissies een burgerlid aanwijzen;

b. beschikt over twee raadszetels kan met maximaal twee burgerleden in ten hoogste vier commissies een burgerlid aanwijzen;

c. beschikt over drie of meer raadszetels kan met maximaal één burgerlid in ten hoogste twee commissies een burgerlid aanwijzen.”

--

Toelichting:

Bij spreiding van onderwerpen met thematische samenhang in verschillende vakcommissies is het ter versterking van de lokale democratie wenselijk als alle burgerleden in maximaal twee commissies kunnen worden benoemd. Het huidige artikel 4, achtste lid voorziet in die afbakening.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Biodiversiteitsplan voor de Rottemeren

Lees verder

Amendement: De Rottemeren is natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer