Bijdrage: Zorg en jeugdzorg in de Begroting 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 30 oktober 2019

30 oktober 2019
Voorzitter,


Van de wethouders verantwoordelijk voor zorg en jeugdzorg willen wij weten hoe het ervoor staat met het Traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy, waarin de gemeente Rotterdam samen met andere gemeenten en het Rijk optrekt. De minister bereidt nu nieuwe landelijke wetgeving voor over het delen van persoonsgegevens in de zorgketen. Hoewel het traject niet is bedoeld voor het opsporen van fraude, ligt een SyRi 2.0 namelijk op de loer.

In dat kader hebben wij specifiek een vraag aan de wethouder zorg met betrekking tot het Advies en triagepunt van het Zorg- en veiligheidshuis. Hier lezen wij niks over in de begroting. Moeten wij dit zien als een pilot? Hoe werkt dit punt? Wanneer kunnen we de uitkomsten verwachten van de Privacy Impact Assessment die momenteel wordt uitgevoerd? Worden deze gedeeld met de Raad?

Ook wij maken ons zorgen over de budgetten in de jeugdzorg, maar ook in combinatie met het collegebeleid in te zetten op verdere ambulantisering van de jeugdzorg. Hierdoor vallen er leegten in andere percelen die er ook toe doen. Maar wij houden dit debat in voorraad voor wanneer we het over de voortgang in de jeugdzorgketen gaan hebben.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Sport in de Begroting 2020

Lees verder

Bijdrage: Onderwijs in de Begroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer