Bijdrage: Sport in de Begroting 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 30 oktober 2019

30 oktober 2019

Voorzitter,

Vorig jaar is door het Sportbedrijf Rotterdam een aanbesteding ingezet voor de vervanging van 37 kunstgrasvelden. In die aanbesteding is opgenomen dat het strooisel ofwel TPE ofwel PE moet zijn. Beide strooisels zijn van synthetische aard. Gelukkig is dit niet het rubbergranulaat dat voor zoveel zorgen bij de gebruikers van de sportvelden heeft geleid. En dit rubbergranulaat komt ook in de vrije natuur terecht, bijvoorbeeld in de slootjes rondom de kunstgrasvelden.

Toch vinden wij het een gemiste kans dat het Sportbedrijf - voor de volle honderd procent in handen van de gemeente - geen stringente voorwaarden heeft opgenomen over strooisels die beter voor de volksgezondheid en ook beter voor de natuur zijn. Denk hierbij aan kokos en kurk. Duurder, maar de gezonde staat van Rotterdammers en de natuur mag best wat kosten.

Om die reden willen wij de wethouder verzoeken in het vervolg bij een aanbesteding voor de vervanging van kunstgrasvelden te kiezen voor strooisel dat niet van synthetische aard is. Wij horen graag of de wethouder hieraan gehoor geeft.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.