Bijdrage: Bespreking van Nationaal Programma Rotterdam Zuid


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 18 april 2019

18 april 2019

Voorzitter,

Wwij trappen af met cultuur. Voor wat betreft budget klein bier, maar wij vinden het belangrijk. Momenteel zijn er vier grote ontwikkelingen op Zuid voorzien: een landverhuizersmuseum op de Kaap, een nationaal cultureel-wetenschappelijk instituut, en dan twee initiatieven uit de koker van Boijmans: het pop-upfiliaal op Zuidplein en een gloednieuw museum voor hedendaagse kunst waarin ook Stichting Droom & Daad een stevige vinger in de pap heeft. Hoe staat het ervoor met deze ontwikkelingen? Wat is de samenhang? En hoe past dit in het plaatje van het NPRZ, dat het cultuuraanbod en cultuurbeleving wil versnellen? Hoe gaat de wethouder cultuurparticipatie monitoren, om te beginnen in de tijdspanne van het huidige college?

Voorzitter, gisteren hebben wij het in de commissie ZOCS over de waarde van een startkwalificatie gehad voor leerlingen die graag in de zorg willen werken. Voor een specifieke doelgroep blijkt het lastig om werk te vinden in hun vakgebied. Graag hoor ik van de wethouder verantwoordelijk voor de zorg of hij het problematisch vindt dat er blijkbaar een mismatch is tussen de vraag naar mensen in de zorg en het aanbod dat startgekwalificeerden kunnen bieden. Aan de wethouder verantwoordelijk voor de arbeidsmarkt heb ik de volgende vraag: komt er een leerwerkakkoord dat op maat gemaakt is voor deze doelgroep, die niet kunnen of willen doorstromen naar MBO 3? Op welke wijze ontmoeten de vakwethouders elkaar binnen het initiatief 'Samen voor Zuid'?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Initiatiefvoorstel "Modernisering Rotterdamse winkeltijden op zon- en feestdagen"

Lees verder

Bijdrage: Zienswijze strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer