Bijdrage: Ziens­wijze Recre­a­tie­schap Rotte­meren


24 juni 2020

Voorzitter,

Het uitstel van het Recreatieschap Rottemeren om te komen tot een ontwikkelplan voor het gebied naar 2021 geeft ons de mogelijkheid nog eens kritisch naar de invulling van dit belangrijke groengebied te kijken.

In de begroting lezen wij dat dit jaar is begonnen met het afvissen van de vijverpartijen, vallend binnen het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom. Wat gebeurt er met de vissen die zijn afgevist?

Voor wat betreft het economisch beheer van de Rottemeren maken wij ons - net als vorig jaar overigens - zorgen over het voornemen evenementen toe te staan in het gebied. Wat voor evenementen dan, voorzitter? De Rottemeren is van cruciaal belang voor de versteende stadsbewoner die even tot rust kan komen in het groen. Dat is zeker het geval als een deel van onze stadsparken wordt afgesloten omdat er weer zo nodig een groot festival moest plaatsvinden. Hou de Rottemeren nou gewoon open en toegankelijk voor Rotterdammers die geen hebben in grootschalige evenementen, die zijn er namelijk genoeg. Wat is het belang van evenementen in de Rottemeren, wat schiet Rotterdam ermee op? Een retorische vraag, voorzitter. Wij zijn voor liefst 91% sponsor van dit groengebied, dan mogen wij er toch wel wat over te zeggen hebben?

We maken ons ook zorgen over handhaving in het gebied. We citeren even uit de halfjaarlijkse nieuwsbrief van het recreatieschap uit april 2019, waarin een buitengewoon opsporingsambtenaar van Staatsbosbeheer wordt opgevoerd. Die zegt: “We merken dat we in een recreatiegebied aan de rand van de stad zitten. Snorders, prostitutie, drugsafval, we komen het allemaal tegen.” In diezelfde nieuwsbrief heeft hij het ook over nachtelijke visserijcontroles en stroperij. Dat gebeurt daar dus allemaal, voorzitter! Wat doet het college om Staatsbosbeheer bij te staan in handhaving op strafbare feiten? Welke middelen geeft zij ter beschikking aan de handhavers ter plaatse? Hoe probeert het college een waterbedeffect te vermijden, als zij binnen haar mandaat handhaaft binnen de eigen gemeentegrenzen?

Met het gevaar af dat wij ons nu op het terrein van D66 en GroenLinks begeven, ook nog even een vraag over de proces. De zienswijze van de gemeente Rotterdam moet uiterlijk eind juni worden aangeleverd. De raadsvergadering is 2 juli. Hoe kunnen wij nog de zienswijze amenderen of moties meegeven aan het college?

Voorzitter, tot slot. Wij zouden nog altijd zeer geïnteresseerd zijn in een fietstocht die door het recreatieschap aan ons commissieleden is aangeboden. Je kunt volledig coronaproof op de pedalen staan, dus wat let ons om op deze aanbieding in te gaan? Wij horen het graag van de collega’s.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Motie over 'Korting voor leraren op het openbaar vervoer'

Lees verder

Bijdrage: Voorjaarsbrief 2020 (onderwerpen zorg en volksgezondheid)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer