Bijdrage: Wijziging van de Algemene plaat­se­lijke veror­dening Rotterdam 2012


Uitge­sproken in de verga­dering van de Tijde­lijke commissie fysiek op 8 juni 2022

8 juni 2022

Voorzitter,

Wij zijn blij met het stadsbrede voederverbod, naar aanleiding van onze motie. Voor wat betreft herinvoering van de particuliere kapvergunning, willen wij hetzelfde regime zoals dat nu ook al geldt voor bomen op openbare grond. We zullen met een amendement komen om de minimale stamomtrek van 361 centimeter terug te brengen naar 50 centimeter, zoals nu ook al gesteld voor gemeentebomen in artikel 4:11 onder 1 in de vigerende APV.

We willen ook nog iets anders, voorzitter. Net als vele andere stadsgenoten schrokken wij ons kapot toen die honderd jaar oude beuk in een tuin in Kralingen-Oost rucksichtslos werd gekapt door een particulier, zonder vergunning. Dat nooit meer. Nu kunnen we behalve herinvoering van de particuliere kapvergunning nog een tweede beschermlaag aanbrengen, te weten de bijzondere vergunningplicht op basis van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het verbod namelijk om zonder vergunning houtgewas te vellen. Zo staat het in de regels van bestemmingsplan ‘Beschermd stadsgezicht Kralingen’, een regel die van algemene aard is en dus ook voor particulieren geldt. Wij zien graag dat deze bijzondere vergunningplicht ook gaat gelden in alle andere bestemmingsplannen voor beschermde stadsgezichten, omdat bomen in hoge mate bijdragen aan de status van stadsgezicht en dus onderdeel vormen van het ensemble. Uiteindelijk willen we dat de bijzondere vergunningplicht gaat landen in het Omgevingsplan die uiterlijk 2029 van kracht is en waarmee in één klap alle bomen in beschermde stadsgezichten worden beschermd. Hiervoor hebben wij een concept-motie opgesteld en we horen graag van de wethouder wat hij ervan vindt.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage: Debat over 'Een nieuwe start voor plangebied Feyenoord City'

Lees verder

Bijdrage: Nota van Uitgangspunten en Visiedocument Pompenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer