Bijdrage: Nota van Uitgangs­punten en Visie­do­cument Pompenburg


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie Tijde­lijke commissie fysiek op 15 juni 2022

15 juni 2022

Voorzitter,

Wij zijn voorzichtig optimistisch over deze Nota van Uitgangspunten. Er is een stedenbouwkundige visie met in woord waardering voor de wederopbouwarchitectuur, met name aan de Heer Bokelweg. Maar we zijn vooral enthousiast over de paragraaf over natuurinclusieve bouw, waarbij er ironisch genoeg wordt verwezen naar collega-steden Den Haag en Amsterdam die anders dan Rotterdam wel écht werk hebben gemaakt van voorwaarden voor natuurinclusiviteit. Welke natuurinclusieve maatregelen worden genomen in de voorziene nieuwbouw? Graag een niet-limitatieve opsomming van de wethouder.

Volgens het college wordt er hoogwaardige buitenruimte toegevoegd. Er worden bomen van de eerste grootte geplant. Hoeveel bomen kunnen wij verwachten? En welke soorten wil het college aanplanten? Ook de buitenruimte wordt volgens de NvU natuurinclusief ingericht: met schuilplekken en voortplantingsplaatsen, planten en bomen met zaden of bessen, en watergangen, bomenrijen en hagen als ecologische verbindingen in het gebied en tussen centrum en het toekomstige Hofbogenpark. Maar het is allemaal nog niet uitgewerkt. Wanneer kunnen we deze uitwerking tegemoet zien?

Licht speelt een belangrijke rol in die hoogwaardige buitenruimte van de NvU. Ook ’s nachts. Dat baart ons zorgen, omdat lichtvervuiling nu al overal in de stad de kop op steekt. Wij willen weer donkerte in de stad, want daar hebben nachtdieren baat bij. In het document staat: “Locaties die waardevol zijn voor vleermuizen (bomen, ruige vegetatie en verblijfplaatsen) dienen zo min mogelijk verlicht te zijn.”

Hoe dan, voorzitter? Wij willen ’s nachts zo min mogelijk licht. Als je met licht toch iets aan sociale veiligheid wilt doen én de ecologie niet wilt verstoren, dan zijn er drie opties: statisch dimmen, dynamisch dimmen of gekleurd licht. Die opties staan opgesomd in het addendum op het lichtplan uit 2011, waar wij per motie in 2017 met succes op hebben aangedrongen.

Het addendum zegt ook nog het volgende: “Om tijdens planvorming lichtplannen op te stellen die optimaal afgestemd zijn op flora en fauna, moet dit aspect tijdens het projectmatig werken zo vroeg mogelijk in het proces kunnen landen. Noodzakelijk is een inhoudelijke uitwerking al in het Programma van Eisen (PVE).”

Nu dus voorzitter, bij deze Nota van Uitgangspunten. Graag een reactie van de wethouder hoe hij de nachtdieren in Pompenburg niet gaat verstoren.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Lees verder

Bijdrage: Toekomst cruiseterminal en realisatie walstroom zeecruise

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer