Bijdrage: Wijziging hoofd­maat­regel bestrijding blauw­alg­bloei Kralingse Plas (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 18 maart 2021

18 maart 2021

Voorzitter,

Wij zijn tegen het gebruik van chemische toepassingen in de Kralingse Plas. Zoals Phoslock. Dit goedje bestaat uit lanthaan, een metaal dat in India wordt gewonnen. Het hoort niet thuis in de Rotterdamse stadsnatuur.

Diverse keren heeft de gemeenteraad gevraagd om een structurele oplossing van de blauwalgproblematiek in de Kralingse Plas; een bloemlezing van alle moties en schriftelijke vragen hebben wij al in de commissie verzorgd. Phoslock is géén structurele oplossing. Waarom is het college afgestapt van het idee om de bodem van de plas af te zanden? Jarenlang werd er namelijk op deze structurele oplossing aangekoerst. Het heeft vast weer met geld te maken.

Wij komen met twee moties die wel structureel zijn, of de pijn in ieder geval wel enigszins verzachten. De eerste motie verzoekt geen onomkeerbare stappen te nemen alvorens de uitkomst van de maatregel bij het Kralings Verlaat af te wachten. Die ziet erop toe dat het schutwater niet meer uit de boezem van de Rotte wordt gewonnen. De tweede motie zorgt ervoor dat er geen riooloverstort meer plaatsvindt in de Kralingse Plas. Want waarom zou je een hoofdmaatregel nemen als de bron van fosfaat niet wordt aangepakt?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer Gefundeerd Bouwen (onderdeel verbouwing Avicenna College)

Lees verder

Bijdrage: Uitvoeringsagenda biodiversiteit (onderdeel van 'Visie openbare ruimte')

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer