Bijdrage: Raads­voorstel Rapport Reken­kamer Gefun­deerd Bouwen (onderdeel verbouwing Avicenna College)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 10 maart 2021

10 maart 2021

Voorzitter,

Wij hebben ons de afgelopen tijd wat verwonderd over de ophef die is ontstaan rond het Avicenna. Er zou zo’n €2,5 miljoen aan de strijkstok zijn blijven hangen, althans zo is dit in de berichtgeving over deze casus gesteld. Volgens ons schept de brief van de advocaat van de ontwikkelaar van de verbouwing van Avicenna de nodige helderheid. En eigenlijk kun veel tekst overslaan en gelijk doorscrollen naar punt 31 van de ingezonden brief, waarin het volgende staat:

“Juridisch is de conclusie eigenlijk veel eenvoudiger: voor het overeengekomen bedrag van € 12.700.000,-- heeft Hevo het schoolgebouw conform de (ook volgens Ploum) geldige overeenkomst gerealiseerd.”

Volgens mij ben je dan klaar, met inachtneming van het feit dat dit heeft mogen plaatsvinden binnen risicodragend projectmanagement. Wat ons betreft zou juist daar de discussie over moeten gaan. Willen wij als lokale overheid dat we meer uitgeven aan een publieke taak dan strikt genomen had gemoeten, ook als je daarmee mogelijk forse kostenoverschrijdingen indamt? Wij vinden dat het risicodragend projectmanagement niet toegestaan moet zijn, omdat we hier te maken hebben met publiek geld. Het is geen goede zaak als er klaarblijkelijk publiek geld ‘over’ is en niet terugstroomt naar de schatkist. Het staat niet goed, ook al is het niet per se onrechtmatig. Je wilt dit soort discussies te allen tijde vermijden, en dan vinden wij een hogere kostenpost aan het einde van de rit – dus bij kostenoverschrijdingen – gerechtvaardigd.

Bovendien leidt risicodragend projectmanagement nog tot iets anders. De publieke taak wordt namelijk de facto niet meer uitgevoerd tot de begunstigde van overheidsgeld, in het geval van Avicenna is dat SIFOR. Nee, het is de bouwer die de publieke zaak behartigt. Maar die kan geen rekenschap afleggen aan het bevoegd gezag en is dat ook niet verplicht. Wij vinden dat onwenselijk. Verder leidt risicodragend projectmanagement tot minder scherpte bij de steller van de kostenraming. Het zou niet zo moeten zijn dat je onwetendheid of onkunde afkoopt. Ziet de wethouder dat ook zo?

Die ontwikkelaar krijgt er ook een belang bij de kosten te drukken, zodat er van de hoofdsom meer over blijft en de marge wordt vergroot. Onwenselijk, voorzitter.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.