Bijdrage: Wijziging hoofd­maat­regel bestrijding blauw­alg­bloei Kralingse Plas (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 10 maart 2021

10 maart 2021

Voorzitter,

Tot tweemaal toe heeft de Raad verzocht te komen tot een structurele oplossing van de blauwalgbloei in de Kralingse Plas. Eerst op 7 juli 2016, met onze motie met de veelzeggende titel: “Structurele aanpak blauwalg Kralingse Plas II”. Dit omdat onze andere motie, deel 1, helaas werd verworpen. En in tweede instantie op 6 april 2017, mogelijk veelzeggender, met de motie “Structurele oplossing blauwalg Kralingse Plas”, deze overigens van de VVD. Het is logisch dat de VVD iets vindt van de Kralingse Plas, want dit water ligt praktisch in haar achtertuin.

Een nieuw chemisch experiment in de Kralingse Plas is beslist geen structurele oplossing waar de gemeenteraad om heeft gevraagd. Het eerste chemisch experiment van toenmalig wethouder Eerdmans staat ons nog scherp voor de geest. Door toepassing van waterstofperoxide stierf 93% van alle vissen in de plas. Door ons toedoen zal dat goedje de komende decennia in ieder geval niet gebruikt worden, maar wij hadden gewoon moeten kiezen voor een algeheel verbod op het gebruik van chemicaliën voor opschoning van het water. Die motie had het ook wel gehaald, want we schrokken ons allemaal een hoedje door de massale vissterfte. Zeg niet dat het niet zo is, voorzitter.

De VVD diende op 7 juli 2016 ook nog een motie in, die verworpen werd. Overigens wederom met de veelzeggende titel: “Structurele oplossing blauwalg Kralingse Plas.” In die motie overwoog zij het volgende: “Dat de voorkeur van experts uitgaat naar het scenario van de bronaanpak.” En ook dat het knelpunt van de kosten destijds de belangrijkste reden was om te kiezen voor symptoombestrijding, in casu waterstofperoxide. De VVD vond die symptoombestrijding maar niks.

Wat is die bronaanpak waar de VVD over rept? Dat is het afgraven dan wel afzanden van de bodem van de Plas. De PvdA maakte daar in oktober 2015 met schriftelijke vragen getiteld, veelzeggend, “Aanpak blauwalg Kralingse Plas”, gewag van. Oud-raadslid Kathmann vroeg om afgraven c.q. afzanden en de VVD vond dat wel een goed plan.

Wij zijn zeer teleurgesteld in deze partijen, voorzitter. En alle partijen die onverhoopt voor dit raadsvoorstel gaan stemmen. Zij kiezen voor een chemisch experiment en nemen alle risico’s op ecologische schade voor lief. Het gaat ze puur en alleen om de recreatieve functie van de Kralingse Plas. Nou, voorzitter, er leven ook dieren in het water! Waarom wacht de wethouder niet eerst op de uitkomst van de proef in de Kralingse Plas? En die uitkomst vertaalt zich niet alleen in aanwezige fosfaatconcentraties, maar ook in het effect op het onderwaterleven. En dat op de lange termijn. Hierover is nog niks bekend. Of waarom niet eerst het defosfatiseringseffect afwachten van het sluiten van de schutsluis tussen plas en Rotte? Hoe verhoudt het gebruik van lanthaanhoudende klei – phoslock – zich tot de principes van evenredigheid en subsidiariteit? Heiligt het doel de middelen? Is een dode plas maar dan zonder blauwalg voor de wethouder aanvaardbaar?

Uit casusstudies in Schotland, Verenigde Staten maar ook Nederland blijkt dat blauwalg op termijn gewoon terugkomt waar lanthaanhoudende klei in het water is gegooid. Geen structurele oplossing, voorzitter.

Voorzitter, laten we gewoon eerlijk zijn. Het gaat hier toch gewoon om bezuiniging op de blauwalgprobematiek?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Rotterdam Central District

Lees verder

Bijdrage: Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer Gefundeerd Bouwen (onderdeel verbouwing Avicenna College)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer