Bijdrage: Bestem­mingsplan Rotterdam Central District


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 3 maart 2021

3 maart 2021

Voorzitter,

Wij hebben wat vragen voor de wethouder. In de subcommissie Bestemmingsplannen is gesproken over het knippen van de algehele ontwikkeling in het stationsgebied middels meerdere bestemmingsplannen. Insprekers hebben aangegeven dat milieuonderzoeken per bestemmingsplan per definitie gemankeerd zijn, omdat zij niet de samenhang van de diverse ontwikkelingen in acht nemen. Het college verwijst evenwel naar een PlanMER die in november 2009 is opgeleverd, maar waarschijnlijk buigt op data uit voorliggende jaren zoals vaker voorkomt bij dit soort onderzoeken. Het komt er dus op neer dat een kijk op de cumulatieve effecten van de ontwikkelingen van Schiekadeblok tot en met Conradstraat wordt gestaafd met milieuonderzoeken van bijna vijftien jaar oud.

Onze vraag aan de wethouder: waarom heeft u de PlanMER uit 2009 niet herijkt? En hoe oud mag een dergelijk onderzoek eigenlijk zijn, om stand te houden bij de Raad van State? De MER-richtlijn van de Europese Unie is namelijk duidelijk: je mag geen projecten opknippen om zo binnen drempelwaarden te blijven waardoor een nieuwe milieueffectrapportage niet per se nodig is.

Verder hebben wij nog de vraag wat er met de platanen gebeurt waar nu de Treehouse is voorzien.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Sportnota 2021+

Lees verder

Bijdrage: Wijziging hoofdmaatregel bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer