Bijdrage: Welzijnswerk Feij­enoord


Uitge­sproken in de verga­­­­dering van de commissie ZOCS op 19 december 2018

19 december 2018

Voorzitter,

Humanitas heeft met haar invulling van het welzijnswerk in Feijenoord ten tijde van de aanbesteding aangegeven te willen experimenteren. Wij geloven in experimenten, maar dit dan wel gebeuren als de kwaliteit van het welzijnswerk niet ter discussie staat. Waarom, dan, heeft de wethouder besloten in zee te gaan met een opdrachtnemer die de merites van haar vernieuwende aanpak niet heeft kunnen aantonen? Welke overwegingen waren leidend in het gunnen van de opdracht?

Er zijn veel zorgen over het gebruik van de Huizen van de Wijk. Hier zien we mogelijk een praktische euvel als welzijn gebiedsbreed wordt geprogrammeerd terwijl de Huizen van de Wijk, ipso facto, een wijkprogrammering kennen. Aan de wethouder willen wij onze wens meegeven dat deze discrepantie tussen gebiedsbelang en wijkbelang in het kader van aanbesteden moet worden besproken. Is de wethouder bereid tot te zeggen onze zorg te delen met de wethouder belast met de wijken en het bestuurlijk model?

Tot slot, voorzitter. Als wij zo de geluiden uit de wijken van Feijenoord tot ons laten doordringen, maken wij op Humanitas rücksichtlos omspringt met de bestaande initiatieven. Het doet ons pijn dat onder andere de wijkcoöperatie zomaar terzijde wordt geschoven. Behoorlijk top-down dus en weinig experimenteel, naar onze smaak. Aan de wethouder willen wij dan ook vragen of het recht tot samenwerking, de zogenoemde Right to Cooperate, is toegepast. Als ik in Feijenoord zou wonen, zou ik denken: dan doe ik het zelf maar. Daarbij kan de gemeente een faciliterende rol spelen. Daarom, voorzitter: wijst de wethouder bestaande initiatieven op het recht tot uitdaging, de Right to Challenge? En waar Humanitas het laat liggen, treedt dan de subsidie Couleur Locale in werking?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Maatregelen jaarwisseling

Lees verder

Bijdrage: Voortgangsrapportage Stevige Start 2018*

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer