Bijdrage: Warm­te­be­drijf


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 20 juni 2019

20 juni 2019

Voorzitter,

Ja, het Warmtebedrijf. Die bodemloze put. Wij strijden al jaren tegen deze verkwisting van overheidsgeld. Wij denken dat het niet meer goed komt met dit initiatief.

Het college wil altijd bedrijfsmatig overkomen. Nou, doe dat dan! Pak je verlies en stop met de verkwisting.

Er is al een aantal problemen gesignaleerd waar het Warmtebedrijf momenteel mee te kampen heeft. En wellicht staat er in aanvulling van al die problemen nog een andere beer op de weg. Namelijk de stikstofproblematiek. De Raad van State heeft eind mei geoordeeld dat het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof van het Rijk, de PAS, niet doet waarvoor deze was opgetuigd, namelijk het compenseren van de stikstofuitstoot. De boosdoeners zijn ons allen bekend, zoals de intensieve veehouderij en mobiliteit. Dit heeft consequenties voor heel veel projecten die momenteel worden uitgerold. Want als er een spade de grond in gaat, komt er stikstof vrij.

In de uitspraak wordt ook expliciet de aanleg van leidingen genoemd. Uit de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer blijkt dat er tien tot twintig projecten voor nutsvoorzieningen geraakt worden door de uitspraak van de Raad van State. Daarom vragen wij de wethouder wat de gevolgen zijn van de uitspraak voor de aanleg van het Warmtebedrijf. Leidt dit tot nog meer vertraging dan nu al het geval is? Welke extra kosten zullen hiermee samenhangen? Wij denken: heel veel kosten. Want met stoom en kokend water moest de Raad van de vorige wethouder verantwoordelijk voor deelnemingen beslissen over een miljoeneninvestering, anders zou volgens hem het onheil niet te overzien zijn. Extra uitstel kost bakken met geld. Leidt het uitstel door de problemen ertoe dat de graafwerkzaamheden door de werking van de seizoenen nog langer moet worden uitgesteld? Waar moeten wij rekening mee houden?

Heeft het project Leiding naar Oost al een stikstofplan? Dat wordt namelijk een vereiste om binnen de bandbreedte van de rechterlijke uitspraak de leiding te kunnen aanleggen. Een stikstofplan houdt in dat de initiatiefnemers de uitstoot van stikstof moeten compenseren met de aanleg van nieuwe natuur. Hoe gaat het Warmtebedrijf de uitstoot van stikstof compenseren?

Vandaag is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de stikstofproblematiek. Naar verluidt komt het kabinet pas over enkele maanden met een lijst van projecten die op de helling staan. Zo lang willen wij niet wachten. Daarom nu deze vragen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader Participatiewet 2019-2022 en Doorontwikkeling aanpak Tegenprestatie

Lees verder

Bijdrage: Voortgangsrapportage NPRZ (inclusief Basismonitor Onderwijs)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer