Bijdrage: Voort­gangs­rap­portage NPRZ (inclusief Basis­mo­nitor Onderwijs)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 25 juni 2019

25 juni 2019

Voorzitter,

We hebben het medio april in deze commissie gehad over doorstroming van studenten op MBO 2-niveau naar werk. De waarde van een startkwalificatie blijkt niet altijd evenveel waard op de arbeidsmarkt, helaas. Dat geldt vooral voor de zorg, terwijl het aandeel studenten in de zorgsector groeit. We zijn blij dat er meer studenten van niveau 2 naar niveau 3 doorstromen, maar wat gebeurt er met studenten die aan de bak willen? In de basismonitor staat: “Studenten die een mbo-diploma op niveau 1 en 2 halen en wonen in Rotterdam Zuid, hebben het jaar erop minder vaak werk dan studenten uit andere gebieden. De studenten uit Rotterdam Zuid volgen relatief vaker weer onderwijs of behoren tot de groep die noch studeert, noch werkt.”

Wij vinden het belangrijk dat Rotterdamse leerlingen iets van hun leven maken. Studeren noch werken is voor ons een schrikbeeld. Wat doet je programmaorganisatie om deze jongeren te motiveren weer naar school te gaan en het wellicht op een hoger niveau te proberen, dan wel een baan te vinden? Bijvoorbeeld in de sectoren zorg en groen? Spijtig genoeg laat de basismonitor dit dus niet zien. Wel informatie over startgekwalificeerden in de sector techniek, maar dus niet in sectoren die er ook toe doen.

Onze vraag aan de wethouder is deze: heeft hij goed in de gaten wat er met startgekwalificeerden voor de sectoren zorg en groen gebeurt als ze onverhoopt niveau 3 niet aan kunnen en ook geen werk kunnen vinden waarvoor ze zijn opgeleid? We horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de gemeenteraad op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Warmtebedrijf

Lees verder

Bijdrage: Initiatiefvoorstel "Carnivoor? Geef het door!"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer