Bijdrage: Beleids­kader Parti­ci­pa­tiewet 2019-2022 en Door­ont­wik­keling aanpak Tegen­pres­tatie


Uitge­sproken in de verga­­dering van de commissie WIISA op 19 juni 2019

19 juni 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is van meet af aan tegen de Participatiewet geweest. Dat is natuurlijk een landelijke aangelegenheid, iets van wetten vinden, maar die wetten werken ook door in de lokale context. De participatiesamenleving is afgeleid van de zogenoemde Big Society van oud-premier David Cameron van het Verenigd Koninkrijk. Het is een neoliberaal verhaal waarin burgers die ondersteuning nodig hebben, als last worden gezien. Ze drukken op de staatskas en dat is blijkbaar vervelend. Participatie klinkt natuurlijk leuk, maar is het allerminst. De tegenprestatie is een zwaar repressiemiddel.

De participatiesamenleving, de Big Society, ging en gaat gepaard met een terugtrekkende overheid. We moeten het nu zelf doen. Maar als het ook gepaard gaat met bezuinigingen in het sociale domein, wordt het gevaarlijk. En al helemaal als de arbeidsmarkt tegen zit.

Toegegeven, de huidige benadering van het college is passender naar bijstandsuitkeringsgerechtigden dan die van het vorige college. Maar het principe blijft: een bijstandsuitkering is een gunst. Nou nee, voorzitter. Zo’n uitkering is een recht van de inwoners. Ik las een keer een academisch artikel die zo ongeveer de volgende vraag stelde. Ik parafraseer: moet je mensen die de hele dag op het strand liggen een uitkering geven? Mijn antwoord: ja. Wel als je de mensen eerst in een neoliberale mal hebt geduwd en geen keuze hebt gegeven hun leven op een andere manier in te kleuren dan zoals in voorgeschreven.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren in Rotterdam is een groot voorstander van een proef met het basisinkomen. Helaas voor ons wordt die discussie landelijk gevoerd, omdat het samenhangt met de inkomstenbelasting. Tenminste, als je het goed wilt doen. Met een basisinkomen dat hoog genoeg is, ga je zien dat mensen pas echt het goede leven gaan genieten. Zo ken ik zelf iemand die al jaren gevangen zit in haar baan door de vaste lasten die ze iedere maand moet afdragen. Met het basisinkomen wordt er nog steeds volop gewerkt, maar hoeven mensen niet meer per se een baan aan te nemen tegen hun zin in. Dan ga je zien dat mensen beter worden beloond. Gecombineerd met een verlaging van de belasting op arbeid en een verhoging van de belasting op kapitaal maak je het voor werkgevers aantrekkelijk om meer mensen aan te nemen.

Vangnet of hangmat, voorzitter. Wij zien het verschil niet.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Visie Openbare Ruimte 2019-2029

Lees verder

Bijdrage: Warmtebedrijf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer