Bijdrage: Ontwerp-Omge­vings­visie "De Veran­derstad"


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 1 september 2021

1 september 2021

Voorzitter,

Goed dat het college ertoe is gekomen een Omgevingsvisie op te stellen, waar we nu eindelijk een politiek oordeel over kunnen vellen. Deze nieuwe visie is in feite de opvolger van de Stadsvisie uit 2007, een herziening mocht dus ook wel.

Er staan zeker goede dingen in de Omgevingsvisie. Er wordt een bepaalde mate van balans en zonering aangebracht in de gebieden en dat is goed. Zo schep je voor ieder wat wils. Maar er zijn toch ook een paar overkoepelende thema’s of concepten die de hele visie bestieren. Dat is met name de verdichting van de stad die het college voorstaat. In principe is verdichting – als concept – natuurlijk een goed idee. Want dan ga je meer doelmatig om met schaarste, in dit geval schaarse ruimte. Maar het probleem zit ‘m in de rekkelijkheid. Want zoiets als het volbouwen van de Parkhaven is óók verdichting, voor het college. Als we de stad verdichten, moeten er nog steeds keuzes worden gemaakt.

En die keuze gaat vaak en waarschijnlijk nog vaker tussen groen en steen. Omdat groen niet kan terugpraten, is het een makkelijke prooi voor dit stadsbestuur. In de strategische verkenning verstedelijking is al voorgesteld de randen van parken vol te bouwen. Dat heet verdichting. De volgende stap is dan al snel genomen: we gaan steeds iets dieper de parken in. Totdat we niet meer weten dat het ooit een park is geweest.

Vraagje aan de collega’s: is de woningbouw in Park 16Hoven verdichting? Woningbouw in Park De Twee Heuvels? Aan de Parkhaven? Op de plek van de Carnissetuin?

Stadsbewoners kunnen niet zonder groen, dan staat de leefbaarheid op het spel. Dit terwijl er om de helft van Nederland een hek staat, waar we niks mee mogen doen. Bezopen, voorzitter, om een deel van het landbouwareaal niet te gebruiken voor het oplossen van het woningtekort. Rotterdam hoeft zeker geen eigen groen op te offeren als je ziet hoeveel bruine productiegrond er is, voor de export van varkens naar China.

Dat brengt me bij de ruimte-extensieve functies die op de helling staan. Hoe gaat het college meten of kwantificeren wanneer een perceel ruimte-extensief wordt benut? En wat valt hieronder? Zijn dat de volkstuinen? Of parken die naar het oordeel van het college slecht worden bezocht? Sportvelden die niet de hele dag in gebruik zijn? Wij horen het graag. En weet de wethouder dat ruimte-extensiviteit wel erg antropocentrisch is ingestoken? De dieren en planten maken juist goed gebruik van plekken waar mensen minder komen of de boel een beetje hun gang laten gaan. Omarm nou toch eens de idee dat wij niet alleen op de wereld zijn. Een volkstuin of perifeer park kan juist een belangrijk rustpunt vormen in de hectiek van het stadse leven. Het hoeft niet altijd glad en snel. Ruimte hoeft niet per se te 'presteren'.

Tot slot, voorzitter. Wij zijn het niet eens met de voorgestelde aanwijzing van de focuswijken binnen het NPRZ als moderniseringslocatie. Dat zet de deur wijd open voor sloop.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Voortgangsrapportage Taal*

Lees verder

Bijdrage: Voortgangsrapportage Gezond010

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer