Bijdrage: Voort­gangs­rap­portage Gezond010


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 1 september 2021

1 september 2021

Voorzitter,

Onze grootste interesse in preventiebeleid ligt in het tweede spoor van Gezond010, de gezonde leefomgeving. In januari vorig jaar kwamen wij met een motie om bij nieuwe horecavergunningen nachtelijke openingstijden te verbieden. Die motie heeft het niet gehaald, maar zo gek is het niet om in de vergunningensfeer – geënt op de horecagebiedsplannen die het college vaststelt – op te nemen dat we geen uitbreiding van afhaalpunten in de nacht willen. Komt wel goed, voorzitter. Meestal worden onze voorstellen enkele jaren later toch wel aangenomen.

Dat het urgent is, is wel zeker. In twee jaar tijd is de stadsbrede groei van fastfoodrestaurants ten opzichte van peiljaar 2004 met negen procentpunt toegenomen. Dus terwijl wij hier hebben zitten delibereren, en soms zelfs keuvelen, over preventie, is de negatieve trend gewoon doorgezet. De wethouder publieke gezondheid zegt dat hij geen haakjes heeft om fastfoodrestaurants te weren uit de stad, of om in ieder geval de groeitrend te doen afvlakken. Dat is een sneue constatering. Wij denken dat conservatief bestemmen in bestemmingsplannen voor wat betreft horecavoorzieningen een effectieve manier is. Dat betekent dat vestiging van nieuwe horeca alleen kan met een buitenplanse wijziging. Maar deze discussie moeten we dan niet hier voeren, denk ik zo. Daarnaast moet je als college heldere keuzes maken in de horecagebiedsplannen. Wij vermoeden zo dat de wethouder last heeft van sommige pretpartijen in het college die de strijd met ongezonde horeca niet willen aangaan. Maar ook deze discussie wordt in een andere vakcommissie gevoerd. Helaas.

Voorzitter, de wethouder wil graag, wij zien dat ook, maar heeft géén handvatten. En bijt niet door. Want de rest van het college werkt niet mee. Mogelijk biedt de Omgevingsvisie mogelijkheden, met name het deel van de bruidsschat waar gemeenten een couleur locale aan kunnen geven. Dat kan namelijk, straks. Horeca, bijvoorbeeld geur en geluid, wordt dan geregeld met gemeentelijke regelgeving. En straks is 2029, als het Omgevingsplan in werking treedt. De wethouder preventie kan dan putten uit regels die nu nog centraal worden vastgesteld. Wat kunnen we op dat moment doen? Concrete vraag aan de wethouder.

Verder vinden we het jammer dat de wethouder geen inzet wil plegen middels erfpacht.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Ontwerp-Omgevingsvisie "De Veranderstad"

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan Oranjebonnen en Welstandsparagraaf Oranjebonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer