Bijdrage: Voort­gangs­rap­portage Gemeen­telijk Riole­ringsplan 2018


Uitge­sproken in de verga­­­­­­­­dering van de commissie BWB op 13 februari 2019

13 februari 2019

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de voortgang van het gemeentelijk rioleringsplan. Wij willen een belangrijk element te berde brengen over het watersysteem van de toekomst, speerpunt 1 van het vigerende rioleringsplan. Dit betreft het scheiden van waterstromen. Momenteel komt bij heftige regenval al het hemelwater in het riool terecht, waar ook al het afvalwater naartoe gaat. Dan lukt het niet meer om het water via de zuiveringsinstallatie te lozen in de Nieuwe Maas, vanwege overcapaciteit, maar gaat het rechtstreeks naar sloten en plassen in de stad. Als dit oppervlaktewater op deze manier wordt vervuild, gaan er veel vissen dood. Die komen het zuurstoftekort niet te boven.

Voorzitter, we hebben afgelopen jaar al die ellendige beelden gezien van massale vissterfte in Rotterdam, als gevolg van de overstort van het riool. Dat moeten we koste wat het kost voorkomen. Gelukkig vinden we in de wethouder riolen ook de wethouder dierenwelzijn. Bij wethouder Wijbenga zijn we met ons pleidooi voor actie hopelijk aan het goede adres.

Uit de beantwoording van de vragen die wij over de vissterfte van het afgelopen jaar hebben gesteld, blijkt dat OB-bemaling een oplossing biedt om riooloverstort tegen te gaan. Maar dan moet het niet té hard regenen, volgens de wethouder. Want ook in de rioolbemalingsdistricten van de gemeente waar sprake is van OB-bemaling, kan al het overtollige water niet weg met de regenval zoals we die op 29 en 30 mei van vorig jaar ervoeren. Dus ook OB-bemaling is niet altijd de oplossing om vissterfte tegen te gaan.

We moeten dus toe naar een volledig gescheiden rioolsysteem waarin afvalwater niet meer wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Van de wethouder willen wij in eerste instantie weten waar in Rotterdam al sprake is van een gescheiden – of verbeterd gescheiden – rioolsysteem. En wordt bij de jaarlijkse vervanging van rioolbuizen altijd gekozen voor een gescheiden rioolsysteem? Zo nee, waarom dan niet? Hoe wordt het gescheiden rioolsysteem geborgd in de uitwerking van het Rotterdams Deltaplan Water?

Maar voorzitter, bovengronds kunnen we ook nog flink wat werk verzetten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat hemelwater niet het riool instroomt. Natuurlijke waterberging is van essentieel belang voor de riolen, en is en passant ook nog eens goed voor het grondwaterpeil. Daar zullen de bewoners in Oud-Hillegersberg blij mee zijn, is onze verwachting. Dat betekent dus meer groen in de wijk, want het groen houdt water vast. Wethouder riolen is behalve wethouder dierenwelzijn ook nog eens wethouder buitenruimte, dus dat komt goed uit. Onze vraag: hoe gaat de wethouder zijn collegetarget van twintig hectare aan vergroening ook inzetten voor natuurlijke waterberging? Waar komen die twintig hectaren eigenlijk? Is er een integrale visie over de rol van het groen voor het ontlasten van de riolen, om zo overstort tegen te gaan? De vissen zullen de wethouder dankbaar zijn. Wij horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Eindrapportage Programma Veilig Thuis

Lees verder

Bijdrage: Rotterdamse ambitie hoogwaardige topsportevenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer