Bijdrage: Beleids­kader Evene­menten 2019


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 4 juli 2019

4 juli 2019

Voorzitter,

Toen wij bij binnenkomst in deze Raad het stedelijke evenementenbeleid ter discussie stelden, kregen we nul op het rekest. Sterker nog, we werden zowat weggelachen door de andere fracties. Hoe anders is het nu, anno 2019, als er eindelijk meer en meer weerstand ontstaat tegen de vele negatieve gevolgen van de festivalisering van parken en de pretparkisering van onze stad. Rotterdam is er primair voor de bewoners, voorzitter. Vergeet dat niet. Onze parken zijn gemeenschapsgoed. Die moet je dus niet uitverkopen aan organisatoren van grootschalige festivals die slechts uit zijn op geld. En die in sommige gevallen ook nog eens maling hebben aan onze doelstelling de buitenruimte schoon te houden en de stadsnatuur te beschermen.

Om die reden komen wij met een amendement waarmee wij zorgen voor uitbreiding van de weigeringsgronden in de APV voor het verlenen van een evenementenvergunning. Wij vinden dat de kwaliteit van de buitenruimte en het beschermen van de stadsnatuur conform de Wet natuurbescherming ook moeten worden aangemerkt als weigeringsgronden. Als het risico bestaat dat gemeentelijke eigendommen en kapitaalgoederen zoals bomen worden aangetast door festivals, moet je ingrijpen. Maar ook als de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Want feitelijk kun je simpelweg geen festival in het park organiseren tijdens het broedseizoen. Het is verboden, of zou dat althans moeten zijn.

Gelukkig is er steeds meer weerstand tegen grootschalige festivals in parken. Maar wat ons betreft nog lang niet genoeg. Daarom dienen we een aantal moties in om het gemeentelijk festivalbeleid bij te sturen. De eerste motie gaat over het locatieprofiel Kralingse Bos Westzijde. Daarin staan nu het peuterbad en het strand ingetekend. Waarom, voorzitter? Dat zijn gemeentevoorzieningen waar de bezoekers van het Kralingse Bos veel plezier aan beleven. Dat moet de gemeente niet uitverkopen aan de festivals. Met onze motie zorgen we er daarom voor dat het peuterbad en het strand geen onderdeel meer zijn van het beoogde festivalterrein.

Een tweede motie gaat over de festivalorganisatoren. Momenteel krijgt een organisator een vinkje achter de naam als de vergunningvoorwaarden worden overtreden. Dat vinden wij niet genoeg, voorzitter. Bovendien kunnen wij niet controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Daarom willen wij een zwarte lijst voor organisatoren die zich niet aan de afspraken met de gemeente houden.

Onze derde motie gaat over het borgen van de belangen van dieren en de stadsnatuur in het festivalbeleid. De wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte zei tegen het AD Rotterdams Dagblad in de nasleep van het desastreus verlopen Kingsland Festival Rotterdam dat natuur en dierenwelzijn een meer prominente plek krijgen in het festivalbeleid. Nou, voorzitter, belofte maakt schuld. Laat maar zien. Dan moet hij onze motie wel omarmen om de evenementenkalender van B- en C-evenementen te laten toetsen door de Adviescommissie Dierenwelzijn en stadsnatuur. Die commissie is speciaal in het leven geroepen om het college te adviseren. Maak daar dus goed gebruik van.

Onze laatste motie gaat over hoogwaardig groen in relatie tot evenementen. Tot onze schrik vindt het college het geen enkel probleem evenementen te organiseren in hoogwaardig groen. Wat idioot, voorzitter, en dit terwijl het college ook heeft aangegeven niet te willen bouwen in hoogwaardig groen. Hoe serieus moeten we het college dan nog nemen? Daarom verzoeken wij het college geen festivals te organiseren in hoogwaardig groen. Een man een man, een woord een woord.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Voorjaarsnota 2019 (onderdeel: haven)

Lees verder

Bijdrage: Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) 2012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer