Bijdrage: Vervolg­proces stads­mu­seale functie


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 8 december 2021

8 december 2021

Voorzitter,

Wij zijn blij dat de collectie centraal staat in de plannen van de kwartiermaker en de toekomst van een nieuwe stadsmuseale functie. Collectie Rotterdam wordt niet voor niets met hoofdletters geschreven. Het is een instituut, een onuitputbare schat die je niet goed genoeg kan beheren en delen met de Rotterdammers.

Wij delen het belang van een kopgroep met aan het hoofd een curator met gezag, dus waar de collectiebeherende instellingen naar luisteren. Ik vroeg me af waarom bijvoorbeeld Museum Boijmans van Beuningen niet staat vermeld als een van de instellingen die er onderdeel van worden. Deze instelling beheert een aanzienlijk deel van de Collectie Rotterdam. 150.000 objecten aan westerse kunst.

De kopgroep moet vooralsnog bestaan uit het Wereldmuseum, Maritiem Museum, erfgoedlab DIG IT UP, Verhalenhuis Belvedère en Museum Rotterdam. Staan alle neuzen dezelfde kant op? En welke beleidsvrijheid hebben de instellingen om deel te nemen aan de kopgroep? Neem het Wereldmuseum bijvoorbeeld, dat is sinds een paar jaar geen eigenstandige organisatie meer maar opgegaan in een collectief van volkenkundige musea. Kan zij bijdragen aan de kopgroep?

Het college schrijft zowat als bijzin:

"Tegelijkertijd heeft ons college geconstateerd dat er nog geen gedeeld beeld is van de te nemen stappen om te komen tot deze nieuwe stadsmuseale functie. Bij kwartiermaker, RRKC en stichting Museum Rotterdam leven verschillende opvattingen."

Is dit niet de kern, voorzitter? Welk draagvlak heeft het plan, dus niet die stip op de horizon maar om er te komen? Wat ons betreft moet elke collectiebeherende instelling in Rotterdam de plannen voor een toekomstige stadsmuseale functie ondersteunen. Dat vraagt niet slechts om faciliteren, maar om bestuurlijke regie.

Want hoe ziet de gemeente dit zelf? De wethouder heeft toch ook een idee over het verhaal van de stad? Hij weet toch dat hij dienstplichtig is aan de Rotterdammers, die dit verhaal willen horen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Toepassing opkoopbescherming (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Beleidskader internationaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer