Bijdrage: Beleids­kader inter­na­ti­onaal


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie VB op 9 december 2021

9 december 2021

Voorzitter,

Wij vinden het Beleidskader internationaal vlak en plat. Het gaat alleen maar over economische groei, niet over je verantwoordelijkheid nemen op het wereldtoneel. Maar je hebt niks aan geld als de ijskap smelt.

Er is een klimaatcrisis aan de gang. Een mondiale crisis. Als gemeente hebben we eigen klimaatbeleid en klimaatdoelen geformuleerd. We zijn ogenschijnlijk ambitieus bezig in Rotterdam. Domineesgedrag. Maar niet heus. Onze fossiele haven draait gewoon weer op volle toeren, zoals blijkt uit de voortgangsrapportage Havenvisie van een paar maanden geleden. Corona of niet. Er stroomt zo’n 650 Megaton aan CO2 door onze haven naar het achterland, een derde van het Europees verbruik aan brandstoffen.

650 Megaton is ruim vier keer de landelijke CO2-uitstoot. Maar die doorvoer is geen natuurverschijnsel. We hengelen er actief naar.

In 2016 ging de burgemeester naar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

In 2018 is wethouder Visser naar Oman gegaan.

Uit de bestuurlijke rapportage ambtsreizen 2019 halen wij de volgende informatie:

“De intercontinentale reizen gingen vooral naar de prioritaire landen in Azië, de Golfregio en naar de VS en waren primair gericht op het aantrekken en bevorderen van economische activiteiten en onderhouden van de bestuurlijke contacten.”

Dat jaar ging onze burgemeester naar Abu Dhabi, tweemaal zelfs. Eenmaal naar de World Energy Summit.

Twee maanden geleden was de burgemeester voor werk in de Golfregio.

Voorzitter, waar dienen deze reizen toe? Naar de Golf en naar allerhande maritieme beurzen waar natte bulk wordt besproken? Waarom gaat een burgemeester of een wethouder van Rotterdam naar OPEC-landen voor het aantrekken en bevorderen van economische activiteiten? Niet voor het bespreken van mensenrechten, zoveel is zeker. Koopmansgedrag lijkt ons meer aan de orde. Is de burgemeester bereid te stoppen met het boren naar olie in de Golf? Bespreekt de burgemeester zijn lobbyreizen met de portefeuillehouder klimaat en energietransitie in het college? Zo ja, wat vindt de portefeuillehouder van die reizen?

In de 'Regeling buitenlandse ambtsreizen burgemeester en wethouders gemeente Rotterdam 2014' staat in artikel 11 dat er binnen twee maanden na afloop van een dienstreis verslag aan het college moet worden uitgebracht van die dienstreis door het collegelid. Wij nemen aan dat dit openbare informatie is, opvraagbaar op basis van de Wet openbaar bestuur. Mogen wij de verslagen van de reizen van collegeleden naar OPEC-landen inzien?

Wie reist er mee in het kielzog van een collegelid naar fossiele evenementen? Is dat het Havenbedrijf Rotterdam, VNO-NCW, andere lobbyclubs? Het HbR heeft haar eigen acquisitiestrategie, blijkt uit het vrij recente rekenkamerrapport over internationale acquisitie. Het HbR is daarnaast ook gewoon een honderd procent commerciële organisatie. Waarom zouden we voor dit bedrijf als overheid moeite doen?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Vervolgproces stadsmuseale functie

Lees verder

Bijdrage: Monitor Rotterdams lerarentekort, oktober meting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer