Bijdrage: Verkoop van de Hofbogen


Uitge­sproken in de verga­­dering van de commissie BWB op 17 oktober 2018

17 oktober 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is tevreden dat er eindelijk iets gaat gebeuren met dit beeldbepalende stukje Rotterdam. We zouden graag zien dat dit de groene ader wordt van Noord. Maar gezien de brieven van de wethouder en de suggesties die worden gedaan in de brochure, maak ik me wel zorgen over enkele punten. De wethouder schrijft dat er geen afspraken zijn gemaakt over een recht van opstal voor het gehele dak. De delen die commercieel interessant zijn, worden ontzien van dit recht door middel van demarcatie. Zodat deze kunnen worden geëxploiteerd. Op dit smalle stukje van onze stad komen publieke en private belangen samen. Helaas hebben we in het verleden gezien dat de publieke ruimte en het groen vaak het onderspit delven. Kan de wethouder mij vertellen wat de verhouding zal zijn tussen de privaat beheerde ruimte en de publieke ruimte?

Er zullen op de Hofbogen mooie en minder mooie plekjes zijn. Een plek die goed is voor een terras kan ook een mooie plek zijn voor een groene publieke verblijfsplek. Ik ben benieuwd hoe dan de afweging wordt gemaakt om dit deel aan te wijzen als publiek of als commercieel. En telt de stem van de gemeente in de demarcatie dan net zo zwaar als die van de eigenaar? Waar ik naar toe wil is eigenlijk of de kans bestaat dat de nieuwe eigenaar alle mooie plekken opeist voor zijn terrasjes et cetera en dat de gemeente de restjes en randjes die overblijven mag opleuken met groen. Ik zou graag de garantie van de wethouder willen krijgen dat de publieke ruimte niet wordt opgeslokt door de nieuwe eigenaar.

In het gebied zijn veel levendige buurtinitiatieven actief. Dit juichen wij erg toe. Maar de reactie in de brief van de wethouder op de heren Henneman en Vollaard dat “Ook de toekomstwensen van bestaande groene burgerinitiatieven en huidige gebruikers kunnen in dit traject aan bod komen” stelt mij totaal niet gerust. Ik deel dan ook de zorgen van de heren die zojuist hebben ingesproken. Ik zou graag zien dat de reeds aanwezige initiatieven hun bestaansrecht behouden en de garantie krijgen dat zij voort kunnen bestaan na de verkoop. Graag een reactie van de wethouder.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer