Bijdrage: Reken­ka­mer­rapport 'Het komt niet in de buurt, onderzoek naar aanpak knel­punten func­ti­o­neren wijkteams'


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op woensdag 10 oktober 2018

10 oktober 2018

Voorzitter,

De zorg van de gemeente komt niet in de buurt, blijkt. Het onderzoek van de Rekenkamer leest als een slecht rapport van een eigenwijze leerling die adviezen doelbewust in de wind slaat. Zo van: “Oh, vindt de Radboud Universiteit dit? Vindt OBI dat? Ecorys? Ons om het even. Wij gaan gewoon vrolijk door met waar we mee bezig waren.” Maar als nooit tevoren wordt er in Rotterdam een beroep gedaan op de tweedelijnszorg, een toename van maar liefst veertien procent in de onderzochte jaren. Iets wat de gemeente vanuit een bezuinigingsgedachte graag wilde voorkomen. Niet alleen een slecht rapport, maar blijkbaar ook een brevet van onvermogen.

Ging het hier trouwens al die tijd om, bezuinigen?

Voorzitter, de gemeente wil graag bedrijfje spelen. Zij heeft het zogenoemde new public management omarmd, waarin zorgbehoevende Rotterdammers worden gekwantificeerd tot afrekenbare targets en de afschuwelijke term van werkvoorraad wordt gebezigd. New public management, fordisme, lopendebandwerk. Het onderzoek van de Rekenkamer leest dus ook als een academische verhandeling over hoe het er tegenwoordig in de publieke sector aan toe kan gaan.

Al eerder – in 2016 – heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren bezwaren geuit tegen het actieprogramma Eerder Thuis, dan buigt op de zelfredzaamheid van Rotterdammers. Nu staat zelfredzaamheid ook in ons verkiezingsprogramma, maar daarmee bedoelen we vooral dat zorgbehoevende Rotterdammers zelf het heft in handen nemen. Voor de gemeente houdt zelfredzaamheid in dat burgers het vooral zelf moeten doen. Nu geloven wij in de persoonlijke vrijheid van Rotterdammers om zelf keuzes te maken en vervolgens verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen van die keuzes, maar wij geloven ook in mededogen. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Dat doet de gemeente te weinig, naar onze mening. Zij ziet zorgbehoevende Rotterdammers voornamelijk als kostenpost.

De toewijding van de wijkteams is in het geheel niet in het geding, voorzitter. En we willen allebei hetzelfde. Wij staan voor zorg op maat. De Partij voor de Dieren vindt kleinschalige en buurtgerichte zorg heel belangrijk. Dat willen de wijkteams ook. Meer spreekruimtes in de wijken, dichtbij de cliënten. En minder administratieve druk. Het college wil de handelingsruimte van zorgprofessionals vergroten, toch? Luister dan naar die professionals!

Tot zover, voorzitter.

--


Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Rekenkamerrapport 'Niet thuis geven, onderzoek opvang daklozen'

Lees verder

Bijdrage: Verkoop van de Hofbogen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer