Bijdrage: Verhuur­ver­or­dening invoering verhuur­ver­gunning Carnisse


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 14 juni 2023

14 juni 2023

Voorzitter,

We zijn blij met deze verordening en de vergunningsplicht die erin is opgenomen. Het komende halfjaar is de vergunningplicht van kracht in Carnisse.

Wel hebben we twijfels of we de vergunningplicht moeten laten vervallen bij inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur. Met deze wet wordt het woningwaarderingstelsel uitgebreid tot regulering van de huurprijs van woningen tot €1.100, omgerekend tot 187 punten. We zien niet in waarom op dát moment malafide verhuurders zich wél aan de Wet gaan houden. Ze doen het nu niet, en na 1 januari volgend jaar nog steeds niet.

Het verplichte meldpunt voor misstanden zal slecht gebruikt gaan worden. Mensen die huren in Carnisse of andere wijken met veel malafide verhuur, kennen het meldpunt niet. Zoals ze nu ook al de Huurcommissie weten te vinden. Je moet deze mensen in bescherming nemen. De overheid als schild voor de kwetsbaren.

We dienen een motie in tijdens de raad van 22 juni met als verzoek handhaving van de vergunningplicht, in eerste instantie voor pilotwijk Carnisse. Tenzij de wethouder toezegt de vergunning verhuur woonruimte te blijven handhaven.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Jaarstukken 2022, beleidsvelden wonen en bouwen (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan en grondexploitatie Transformatie Voetbalvelden Overschiese Kleiweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer