Bijdrage: Uitvoe­rings­agenda 2020-2022 Rotterdams Weerwoord


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 18 november 2020

18 november 2020

Voorzitter,

Rotterdams Weerwoord is het klimaatadaptatieprogramma van de gemeente Rotterdam. Ook wij voelen de urgentie. Over tien jaar krijgen deltasteden als Rotterdam namelijk gemiddeld tweehonderd miljoen euro per jaar aan klimaatschade te verstouwen.

Wij hebben een concrete vraag aan de wethouder. Je kunt het ook zien als tip voor een steengoed idee. In Rotterdam hebben we nu al waterpleinen en in de uitvoeringsagenda wordt ook verder ingezet op deze interventie. Dat is prima. Maar helaas zijn het nu vooral stenen bakken, bijvoorbeeld de drie waterpleinen voor de ingang van het Zadkine aan de Heer Bokelweg. Wij hebben ook plaatjes gezien van waterpleinen in Kopenhagen, die vol met het groen staan. Mooie bomen en planten die wel tegen een waterstootje kunnen als die gebeurtenis zich aandient. Dit helpt de wethouder trouwens ook met zijn doelstelling van twintig hectare groen erbij. Dus onze vraag is of de wethouder ons voorstel wil omarmen waterpleinen te vergroenen.

En we hebben nog een tweede concrete vraag. En die gaat over drinkwaterpunten. In elke zichzelf respecterende stad zijn er om de zoveel meter watertappunten te vinden. In Rotterdam zijn er in het recente verleden wel wat geplaatst, zoals bij mij om de hoek in het Vroesenpark. Maar nog wel te weinig. En Rotterdam krijgt in de toekomst steeds meer hitte te verwerken. Wij zien dus graag dat er meer drinkwaterpunten komen om je flesje water te kunnen bijvullen. We horen graag wat de wethouder vindt van meer drinkwaterpunten in de stad.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.