Bijdrage: Initi­a­tief­voorstel "Moder­ni­sering Rotter­damse winkel­tijden op zon- en feest­dagen"


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 17 april 2019

17 april 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft grote waardering voor raadsleden die initiatiefvoorstellen indienen. Maar het voorstel voor verruiming van de winkeltijden zullen wij niet steunen. Wij zien de vierentwintiguurseconomie niet als het hoogste goed; productie en consumptie moeten maar blijven groeien, los van de vraag of mensen daar behoefte aan hebben. We zijn voor consuminderen en voor bescherming van de kleine ondernemer. Wij zijn van mening dat verruiming van de winkeltijden naar zondagochtend nadelig voor winkeliers kan zijn, met name voor kleine winkeliers De omzet lijkt er niet door toe te nemen, maar de kosten per ondernemer wel. Kleinere winkeliers zullen kostbare vrije tijd moeten inleveren. Het initiatief regelt op papier keuzevrijheid voor winkeliers, maar al snel zal het op zondagochtend open zijn, de nieuwe standaard zijn. Wij zien geen voordelen voor de stad en niet voor de consument. Wij zien wél de toegevoegde waarde van de collectieve rust op zondagochtend.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer