Bijdrage: Tijde­lijke woningbouw / flex­wo­ningen


Uitge­sproken in de verga­dering van de Tijde­lijke commissie fysiek op 29 juni 2022

29 juni 2022

Voorzitter,

Onze grootste zorg met tijdelijke woningbouw is dat vaak wordt gezocht op groenbestemming, zoals het geval was bij de Geitenwei in Vreewijk. Gelukkig ging deze ontwikkeling niet door, want anders zou het spaarzame openbare groen in de wijk voor minimaal tien jaar bebouwd zijn.

Uit afdoening van de motie-Balwantsingh ‘Tijdelijke woningbouw biedt oplossingen’ uit 2018 komen interessante feiten naar boven. Zoals dat de wethouder tijdelijke wooneenheden meetelt als sociale huurwoning. Dat willen wij niet, de woningen gaan namelijk weer verdwijnen. Is de wethouder bereid in de opvolger van de Woonvisie 2030 – die door de shredder moet – op te nemen dat tijdelijke woningen niet worden meegeteld?

Uit diezelfde afdoening blijkt dat ontwikkelaars hun business case rondrekenen door tijdelijke huurcontracten te bieden. Dat scheelt een verhuisvergoeding na de exploitatieperiode. Dat willen wij niet, voorzitter. Wij zijn tegen flexibilisering van de woningmarkt. Is de wethouder bereid in haar anterieure overeenkomsten of anderzijds exploitanten van tijdelijke voorraad – voornamelijk corporaties – op te leggen alleen te werken met permanente huurcontracten?

Voorzitter, wij willen van de wethouder weten welke partijen de Woondeal Zuidelijke Randstad van juni 2019 hebben ondertekend en of ondertekenaars ook hun verantwoordelijkheid nemen in het tijdelijk huisvesten van woningzoekers.

Tot zover, voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Toekomst cruiseterminal en realisatie walstroom zeecruise

Lees verder

Bijdrage: Instandhouding meeuwenpopulatie havengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer