Bijdrage: Instand­houding meeu­wen­po­pu­latie haven­gebied


Uitge­sproken in de actu­a­li­tei­tenraad van 30 juni 2022

30 juni 2022

Voorzitter,

De vos! De vos… de vos is verantwoordelijk voor de bijna halvering van het aantal broedparen meeuwen in amper 10 jaar tijd in het havengebied, hebben we kunnen lezen in het artikel van Rijnmond d.d. 25 juni.

Zo’n naar verluidt veertig vossen zouden verantwoordelijk zijn. Een populatie gegroeid in drie jaar tijd. En dat is best opmerkelijk wanneer je je inleest in gedrag en menu van de vos.

Voorzitter, wij zijn van mening dat er meerdere en andere oorzaken aanwezig moeten zijn.

Ik noem het maar gewoon. De Mens, de Mens….. Het is de mens die het leefgebied van de meeuwen en de vos beïnvloedt. En hoe wij dit doen, kan van positieve invloed zijn maar ook negatief.

Zijn het de te veel ruimtelijke veranderingen? Is het dat de vissers geen visafval meer mogen lozen? Zijn het de havenwerkers die, ik citeer, "er een sport van maken de kuikens dood te rijden"? Of de bedrijven die de meeuwen een last vinden omdat ze het industrieterrein liever voor eigen gebruik willen hebben?

Met welk menselijk handelen kunnen we het broedgebied van de meeuwen verbeteren? En eigenlijk niet alleen van de meeuwen. Want we kunnen in hetzelfde artikel lezen: alle broedvogels hebben het moeilijk! En de Partij voor de Dieren heeft hier in november 2019 al aandacht voor gevraagd middels een motie om de Splitsingsdam op te voeren als rust-en broedplek nota bene in samenwerking met het Havenbedrijf die zich nu als fervent natuurbeschermer opwerpt en de vos wil bejagen. Heeft de vos, met de kennis van nu, echt zoveel invloed op de meeuwenpopulatie? Kan de Splitsingsdam de uitkomst bieden?

Wij willen de afname van het aantal broedparen van de meeuwen met appreciatie van het college op de agenda van de commissie zetten.

Dank u voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.