Bijdrage: Thuis in Rotterdam - Addendum Woonvisie


Uitge­sproken in de verga­­­­­­­­­­dering van de commissie BWB op 3 april 2019

3 april 2019

Voorzitter,

Het addendum op de Woonvisie 2030 is slechts een lichte wijziging van de plannen die er al lagen. Ons standpunt over die plannen is bekend. Wij zijn tegen. En bij 'Thuis in Rotterdam' is dat niet anders.

Voorzitter, wij betreuren de vervangingspolitiek van dit college ten faveure van de zogenaamde sterke schouders ten zeerste. In tijden van een zeer overspannen woningmarkt en stijgende huizenprijzen begrijpen wij niets van het voornemen om nog steeds zoveel woningen te slopen. Het college zou moeten inzetten op daadwerkelijk bijbouwen, zoveel mogelijk verdichten en de zogenaamde sloopwijken opknappen, zonder daar duizenden sloopwoningen tegenover te zetten. Wij willen alle Rotterdammers behouden voor de stad, niet alleen de sterke schouders. Nu al zijn er lange wachtlijsten voor sociale woningen. Dat wordt tot aan 2030 alleen nog maar langer. De tekorten worden alleen nog maar nijpender. Wij willen een stad waar iedereen welkom is.

Voorzitter, het college wil in tussen 2018 en 2022 18.000 nieuwe woningen bijbouwen. Dit zijn er 4500 per jaar. Maar het college heeft al een valse start gemaakt. Uit recente cijfers van het CBS bleek dat in 2018 maar 1033 vergunningen zijn afgegeven voor nieuwbouwwoningen. Volgens het CBS is het aantal vergunningen een goede indicator voor het aantal nieuw gebouwde woningen. En dat zijn er dus in het eerste jaar al 3500 woningen te weinig. Kan de wethouder uitleggen waarom er zo weinig nieuwe woningen zijn bijgekomen in 2018? Waarom is de productie nog niet opgang gekomen? Kunnen daar lessen uit worden getrokken? En hoe gaat het college deze achterstand inhalen?

Bovenop deze achterstand komen ook nog eens de gemiddelde duizend sloopwoningen per jaar de komende elf jaar en de trend van het college om sloop/nieuwbouwprojecten te combineren met verdunning, zoals we tot nu toe steeds hebben gezien in deze commissie. Dit beleid baart ons grote zorgen. In een oververhitte markt brengt dit college een verhuisstroom op gang van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe sociale huurwoning. Waar moeten deze mensen naar toe, vraag ik de wethouder. In onze stad lijkt geen plek meer voor hen. Er wordt gesloopt zonder zekerheid voor de huidige bewoners. En uit de tabellen van het regioakkkoord blijkt ook nog eens dat de gemeenten Brielle, Barendrecht, Albrandswaard, Lansingerland en Westvoorne het laten afweten. En wordt er in andere randgemeenten de Rotterdamwet gehanteerd. Hoe kijkt de wethouder hiernaar in relatie tot zijn eigen sloopbeleid?

Wij zijn tegen slopen. Maar dit is nu de realiteit. Daarom mijn vraag of de wethouder pas wil gaan slopen als voor de bewoners nieuwe woningen zijn gebouwd. Daarbij, hoe zorgt de wethouder ervoor dat de randgemeenten hun verantwoordelijkheid pakken? En hoe denkt de wethouder dat de provincie hierop gaat reageren? Kan de provincie het woonbeleid van de gemeente Rotterdam afkeuren indien blijkt dat andere gemeenten het laten afweten? Heeft zij die bevoegdheid? Graag een helder antwoord.

Mijn fractie ziet een aantal zorgwekkende ontwikkelingen, bepaalde politieke keuzes. Wij willen zoals gezegd een stad waar iedereen welkom is en waar geen voorkeur wordt gegeven aan bepaalde groepen. Daarom vinden wij dat het college moet stoppen met slopen en veel meer in moet zetten op verdichting en daarmee de zo gewenste middenklassewoningen bouwen. Er zijn voldoende plekken in onze stad waar dit kan. Daarnaast is verdichting niet alleen belangrijk om iedereen een plekje te kunnen geven, maar ook te voorkomen dat we straks in het spaarzame groen rondom onze stad moeten gaan bouwen. Is de wethouder met ons van mening dat we echt moeten voorkomen dat we het omliggende groen opsnoepen? En hoe gaat de wethouder dit voorkomen? Graag een reactie. Wij willen dat er gebieden in de stad worden aangewezen waar een verdichtingsmasterplan voor kan worden opgesteld, met daarin een visie op het aantal woningen, mobiliteit, programmering, leefmilieu, et cetera. Geen postzegelontwikkelingen meer van 'hier en daar een mooie woontoren', maar een samenhangende kijk op de stad als geheel, de verdichting op specifieke locaties en daarbij dan ook meteen de vergroening. Hoe gaat de wethouder om met de verdichtingsopgave? Is hij bereid dergelijke gebiedsvisies op te laten stellen en dit mee te nemen in de herijking van de architectuurnota? Ik hoor het graag van hem.

Tot slot, voorzitter. Wij wachten nu al ruim een jaar op afdoening van onze motie over natuurinclusief bouwen. We zien de afwezigheid in dit addendum wederom als een gemiste kans. Er wordt gesproken over verduurzaming en klimaatadaptief bouwen, maar geen woord over natuurinclusief bouwen. Het wordt toch wel eens tijd dat we hier iets mee gaan doen. Zeker nu: de vooravond van een ongekende bouwhausse in de stad. Is de wethouder bereid natuurinclusief bouwen op te nemen in dit addendum als voornemen?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Midtermreview Nota publieke gezondheid "Vitale Stad"

Lees verder

Bijdrage: Initiatiefvoorstel "Ontgassen goed geregeld"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer