Bijdrage: Initi­a­tief­voorstel "Ontgassen goed geregeld"


Uitge­sproken in de verga­­­­­­dering van de commissie EDEM op 3 april 2019

3 april 2019

Voorzitter,

Elke dag zetten tankers de luiken open om hun giftige stoffen te lozen. Zoals het extreem giftige en kankerverwekkende benzeen. Volgens een hoogleraar van de Erasmus Universiteit is dit ‘varend ontgassen’ een van de grootste milieuproblemen van ons land. Daarom hartelijk dank aan mevrouw Van Groningen voor haar initiatief om hier een einde aan te maken. Voor ik daar inhoudelijk op inga, begin ik graag met een aantal vragen aan de wethouder. Wat is bekend over de omvang van dit probleem? In welke mate detecteren de 250 e-noses illegale en/of giftige stoffen in de haven? Waarom wordt er net buiten het havengebied, bijvoorbeeld de Krimpenerwaard, niet gemeten én nauwelijks gecontroleerd? Weten schippers dat ook? Vindt de wethouder milieuverontreiniging daar minder ernstig? Of is er een andere reden dat dat gebied onvoldoende aandacht krijgt?

Het is teleurstellend, en vooral uiterst zorgelijk, dat een landelijk verbod op varend ontgassen pas na 2020 van kracht wordt. Het milieu én de bevolking worden daarmee onnodig lang blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Gaat het de wethouder lukken om voor regio Groot Rotterdam nog dit jaar een verbod in te voeren? Zo nee, hoe gaat de wethouder de volksgezondheid en het milieu dan beschermen? De Partij voor de Dieren vindt het enigszins onverteerbaar dat tot op vandaag de dag geen enkele schipper beboet is voor het lozen. Is dat een teken dat milieucriminaliteit onvoldoende aandacht krijgt? Is dat een teken dat de lokale handhavers onvoldoende zijn toegerust om deze vormen van milieucriminaliteit te bestrijden?

Dan kom ik bij de inhoudelijke vragen met betrekking tot het initiatiefvoorstel. Op welke manier maakt een nieuw verbod, dan wel regionaal of landelijk, het makkelijker om schippers op heterdaad te betrappen? En dan het voorstel om de giftige gassen een andere classificatie dan afval te geven. Uiteraard is het meer wenselijk dat gassen als grondstof worden gebruikt, in plaats van dat ze in de lucht worden geloosd. Maar is het technisch wel mogelijk om deze gassen als grondstof te gebruiken? En zullen schippers dat ook echt gaan doen? Want zo niet, dan dient het wijzigen van de classificatie enkel tot minder strenge regelgeving en niet tot minder milieubelasting. Ook erkent het ministerie dat tot op heden de einde-afvalbeoordeling niet altijd goed wordt uitgevoerd, met alle risico’s van dien. Ik kan de gevolgen daarvan onvoldoende overzien en ik vraag me af of er een objectieve expert is die hier kan over uitweiden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer