Bijdrage: Stand van zaken stik­stof­d­ossier


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 20 januari 2021

20 januari 2021

Voorzitter,

De wethouder stelt in zijn brief dat vier vijfde, dus tachtig procent, van de woningbouwprojecten zonder problemen doorgang kan hebben omdat de afstand tot stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden groot genoeg is. Maar daar rekent de wethouder zich te rijk. De moeilijkheid zit namelijk niet alleen in die afstand, maar ook in de aanlevering van materialen, zoals zand, en het afvoeren van materiaal. Daar zijn vervoersbewegingen voor nodig, van en naar ver buiten de stad. Wordt dit meegenomen in de stikstofberekeningen? Graag een uitleg over hoe vervoersbewegingen een plek krijgen in AERIUS, in de tool SRM2 die verkeersemissies in kaart brengt. Wat doet de wethouder als de gunning van projecten door gemeente of derden nog loopt en de precieze vervoersbewegingen nog niet inzichtelijk zijn? Is het een vereiste in gunningstrajecten om stikstofdepositie binnen wettelijke normen te laten blijven tijdens de bouwfase? Wie loopt er een risico als naderhand blijkt dat stikstofdepositie een probleem is, dat de bouwfase uitloopt en dat de GREX zo niet sluitend is? Maakt de gemeente hier afspraken over?

Over AERIUS scenario hebben wij ook een vraag. Die brengt de stikstofgevolgen van beleidskeuzes in beeld. Wordt een stikstofscenario onderdeel van ROER, de plan-MER van de Omgevingsvisie? Wij willen namelijk zeker weten dat de plannen die het college gaat presenteren, stand houden. Want wij vrezen dat de samenhang van alle voorgestelde ruimtelijke ingrepen zal ontbreken, of dat er bewust wordt aangekoerst op salamitactiek. Graag een uitleg van de wethouder.

Wij hebben een specifieke vraag over Hoek van Holland. Dit dorp in onze stad is gezegend met Solleveld & Kapittelduinen, een Natura 2000-gebied. Het Vinetaduin wordt straks doorkruist door een nieuwe metrolijn naar het strand. Aan de voet van dit natuurgebied ligt ook het recreatieoord, dat het college voornemens is te verkopen. Een nieuwe uitbater gaat daar dan slopen en nieuwbouw plegen. Wij willen weten of dit ├╝berhaupt kan, met inachtneming van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Wordt er ook gekeken naar de cumulatieve effecten van alle ruimtelijke ingrepen, die dan min of meer op hetzelfde moment worden gedaan? En van de altijd aanwezige achtergrondconcentraties door de nabijheid van Europoort en Botlek? In de stand van zaken wordt in het geheel niet gerept over een eventuele transformatie van het recreatieoord, terwijl de wethouder nog altijd formeel de boel wil verkopen aan een ontwikkelaar die er dan een vierseizoenenvakantiepark van zou moeten maken. Dat leidt tot nieuwe opstallen en tot extra verkeersbewegingen. Wordt stikstof een randvoorwaarde voor een eventuele en onverhoopte verkoop van het recreatieoord? De ironie is namelijk dat de wethouder met de verkoop zichzelf in de voet zou kunnen schieten. Wel verkoop, geen nieuwe woningen. Foutje bedankt, voorzitter?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025

Lees verder

Bijdrage: Beantwoording schriftelijke vragen over 'Laag aantal bouw sociale huurwoningen'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer