Bijdrage: Onder­zoeken Trevvel


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 12 februari 2020

12 februari 2020

Voorzitter,

De gemeente heeft bij de inkoop van het product vervoer op maat gekozen voor een zakelijk partnerschap, middels de inmiddels beruchte propositie. Dus geen klassieke relatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij vragen ons af welke repercussies deze keuze met betrekking tot inkoop heeft gehad voor de houding van de wethouder. Want eigenlijk zit ‘ie er als compagnon van Trevvel tot zijn eigen oksel in, natuurlijk. Dit haakt in op de bijdrage van mevrouw Van Wifferen. Dat haakt ook in op de bijdrage op de heer Balwantsingh, want ik proef dat de commissie de behoefte heeft aan meer duiding over waarom er op het ene moment voor deze vorm van inkoop wordt gekozen en op het andere moment weer voor een andere. Het is niet duidelijk. Maar het heeft wel directe impact op de kwaliteit van de dienstverlening, denken wij. Betekent de keuze voor de propositie bijvoorbeeld dat Trevvel heeft bedongen niet te kunnen leveren op stiptheid of punctualiteit? Dat kan natuurlijk, maar daar moet de gemeente ons inziens niet in mee gaan. Verder valt het ons op dat het mobiliteitstevredenheidsonderzoek een afgeleide, een functie is van de door Trevvel zichzelf opgelegde normen. Zo krijg je een WC-eendverhaal, voorzitter. Wat ons betreft moeten de kaders van de gemeenteraad leidend zijn in het meten van de kwaliteit van de dienstverlening.

Trevvel op de busbaan, het lijkt ons een goede zaak. Dat betekent dat de vloot van Trevvel eerst geëlektrificeerd moet worden, conform geldende regels. Dat geldt ook voor de dierenambulance, bijvoorbeeld. Fijn dat dit mooi samenvalt met de duurzaamheidsambities van de gemeente. Daarom zinspelen wij op een motie om de wethouder te verzoeken in de eerstvolgende inkoopronde van vervoer op maat als randvoorwaarde te stellen dat de vervoerder elektrisch aangedreven vervoer aanbiedt.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Jaarlijkse voortgangsrapportage Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2022

Lees verder

Bijdrage: Ruimte voor detailhandel, bedrijven en kantoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer