Bijdrage: Renovatie Centrale Bibli­o­theek


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 4 november 2020

4 november 2020

Voorzitter,

Wij vinden dat de centrale bibliotheek een mooi gebouw verdient. Met 1,4 miljoen bezoekers per jaar is de bieb een onmisbare schakel in het leven van Rotterdammers. Ik kom er ook bijna wekelijks, tegenwoordig op de tweede verdieping tussen de kinderboeken met mijn dochtertje. Als je er zo rondloopt, kun je je niet echt voorstellen dat het gebouw aan het einde van haar levensduur is. Maar als je zo in de stukken naar de energiehuishouding kijkt, bijvoorbeeld, is daar toch wel echt sprake van. Wij zijn aldus voorstander van een grondige renovatie van de bieb en onderschrijven de zogenoemde totaalaanpak die het college voorstaat.

Vanaf de voorziene opening van de nieuwe bibliotheek in 2027 is er sprake van een exploitatietekort van €6,8 miljoen. In de technische sessie van eind september over de renovatie van de bieb kwam ter sprake dat de lage huur van het huidige gebouw voor de exploitant was ingegeven door het gebruik van het gebouw na de afschrijvingstermijn. En de subsidie van de gemeente aan de exploitant was hierop afgestemd. In de jaren na die afschrijvingstermijn hebben wij nooit gespaard in de begroting voor renovatie of eventuele nieuwbouw, bijvoorbeeld door middel van een voorziening of reserve. Wij vinden dat we dat wel hadden moeten doen, want nu wordt de stad geconfronteerd met een lastenverzwaring die dan weer ten koste gaat van andere functies. Eigenlijk hebben we bij implicatie in de achterliggende jaren gepotverteerd, door de subsidie aan de bibliotheek af te stemmen op een afgeschreven gebouw.

De gemeente is hier ook transparant over. Op bladzijde 24 van de technische presentatie van eind september staat namelijk: “Vaker is gekozen voor doorexploitatie op basis van een lagere boekwaarde, met lage huur (en subsidie) als gevolg.” Dit is een politiek besluit in voorgaande jaren. Wij stellen dus voor om bij exploitatie van gemeentelijk vastgoed en waarvan gevoeglijk kan worden uitgegaan dat dit vastgoed behouden blijft, na de afschrijvingstermijn een voorziening of reserve op te bouwen. Wij zinspelen op een motie. Graag een reactie van de wethouder vastgoed.

Verder vinden wij dat invoeging van een eventuele stadsmuseale functie niet moet worden besproken pas nadat het VO is afgerond. Wethouder cultuur, denk toch na over de fouten die zijn gemaakt bij het Timmerhuis, zouden wij willen zeggen. Een bibliotheek is niet automatisch een museum. Al in februari van dit jaar is er een inhoudelijke verkenning en financiële doorrekening uitgevoerd naar invoeging van Museum Rotterdam in de bibliotheek. En dit was op verzoek van het museum, want het was haar idee. Wij willen dat de wethouder het Stadsmuseum vanaf het begin betrekt bij mogelijke invoeging. Als je dat niet doet, is het het paard achter de wagen spannen.

Wij vinden verder dat er onderzoek moet worden gedaan om het gebouw energieneutraal te maken. Momenteel zet het college in op bijna energieneutraal, maar deze ambitie mag wat ons betreft hoger. Met dit soort zaken moet je direct vanaf het begin beginnen, want anders is het te laat.

Tot slot, voorzitter. In de technische sessie opperde ik dat de OBA in Amsterdam 82 uur per week open is. Ik zat ernaast, het is namelijk 96 uur. Rotterdam zet in op 80 uur. Dat is mooi, maar laten we proberen Amsterdam in dezen te evenaren. Als je ziet hoeveel vraag er is naar studieplekken in de bieb, dan is dat meer dan gerechtvaardigd. Graag een reactie van de wethouder.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Armoedebestrijding in de Begroting 2021

Lees verder

Bijdrage: Integratie in de Begroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer