Bijdrage: Armoe­de­be­strijding in de Begroting 2021


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIISA op 28 oktober 2020

28 oktober 2020

Voorzitter,

In de paragraaf over lokale lasten valt te lezen dat het college het volgend jaar 44.000 gevallen van kwijtschelding verwacht. Een van de vakwethouders die wij hebben ondervraagd over dit getal, verwees naar wethouder Grauss over de totstandkoming van informatie over het aantal kwijtscheldingen. Wij willen weten of de 44.000 een indexering is van voorgaande jaren of welke methodiek hierachter steekt.

Wij vragen dit bijvoorbeeld met betrekking tot kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing. Laat duidelijk zijn: wij zijn een groot voorstander van kwijtscheldingen voor Rotterdamse huishoudens die weinig te besteden hebben. Wij hebben alle moties ondersteund die volledige kwijtschelding bepleitten en tijdens de beraadslaging over de verkoop van kringloopketen Piekfijn hebben wij zelf een motie ingediend om de besparingen die volgden voor het budget bij Stadsbeheer te gebruiken om de kwijtschelding van grofweg driekwart van het volledige afvalstoffentarief op te hogen of te verbreden.

Maar op dit moment strekt onze interesse in de raming van het aantal kwijtscheldinggerechtigden. Kwijtschelding wordt namelijk opgelost in de inkomsten van de afvalstoffenheffing. Door toedoen van corona is het namelijk zeer wel aannemelijk dat een indexering van de kwijtscheldingen zeer risicovol is. En een toename van kwijtscheldingen op de afvalstoffenheffing betekent dat het tarief omhoog gaat, als we vasthouden aan de huidige systematiek.

Heeft de wethouder wel genoeg rekening gehouden met corona in het vaststellen van kwijtscheldingen? Wordt vastgehouden aan de gesloten systemen binnen de lokale heffingen, of wordt er geput uit andere potjes? Dit omdat de slinkende groep betalers van lokale heffingen bij meer kwijtscheldingen een hoger tarief voor de kiezen krijgen. En dat leidt mogelijk tot een ‘race to the bottom’, met straks nog meer kwijtscheldingen tot gevolg. Want de afvalstoffenheffing van Rotterdam is al fors te noemen en de belastingdruk in Rotterdam is hoger dan het landelijke gemiddelde. Het tarief van de afvalstoffenverordening stijgt nog jaarlijks.

De aard van onze vragen is het volgende. Wij zijn bang dat er straks ofwel moet worden gepotverteerd, ofwel dat de lokale heffingen nog meer stijgen. Beide opties zijn niet fraai. Dus graag een duidelijk antwoord. En ook wat de wethouder doet om heffingen bij de drie waterschappen in toom te houden en dat de regelingen voor kwijtschelding geen geweld worden aangedaan.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Buitenruimte in de Begroting 2021

Lees verder

Bijdrage: Renovatie Centrale Bibliotheek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer