Bijdrage: Reken­ka­mer­rapport gefun­deerd bouwen. Onderzoek naar nieuwbouw en renovatie scholen


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 10 februari 2021

10 februari 2021

Voorzitter,

Het is jammer om te zien dat het college niet meegaat in conclusie 2 van de rekenkamer, over onvoldoende inzicht in de risico’s. De gemeente wijst op de rol van het bevoegd gezag van de school als bouwheer bij zowat negentig procent van de onderwijshuisvestingsprojecten, en dat om die reden risicobeheersing bij de school ligt. Maar juist de OHV-managers van de gemeente kan op deze positie veel beter sturing geven aan risicobeheersing, omdat zij een objectieve blik hebben en zich mogelijk meer bewust zijn van de gevolgen voor de gemeente van budgetoverschrijding. Ook kunnen zij scholen wijzen op praktijkvoorbeelden die hebben geleid tot budgetoverschrijding of bouwtechnische onvolkomenheden, simpelweg omdat zij de hele onderwijshuisvestingsportefeuille kunnen overzien. Ik denk dat scholen constructieve inbreng van de gemeente over risicobeheersing juist heel erg kunnen waarderen, óók als ze bouwheer zijn.

Voorzitter, eigenlijk laat het college de scholen een beetje zwemmen. Of spartelen, zo je wilt. Dat komt tot uiting bij risicobeheersing, maar ook bij het uitschrijven van een aanbesteding. Als er dan fouten worden gemaakt, was het college de handen in onschuld. Maar dat is niet slim, want de consequenties zijn wél voor ons. Ik breng nog maar eens Het Open Venster in herinnering.

En voorzitter, toch wat gek om van het college te horen dat er in 2013 een schouw heeft plaatsgevonden van de schoolgebouwen, terwijl de Rekenkamer vervolgens constateert dat geen van de schoolgebouwen is onderzocht. Dit gaat om conclusie 4. Dat is toch wel heel vrijelijk met de waarheid omspringen, vinden wij. Kan de Raad de schouw over de bouwkundige staat van de 144 aandachtspanden ontvangen, voorzitter?

Het college schrijft in antwoord op conclusie 5 dat er dit jaar en volgende jaren een piek zit in de op te leveren schoolgebouwen. Om welke schoolgebouwen gaat het, voorzitter?

Tot slot het punt over activering van de kredieten en de verhoging van huurlasten, waardoor onderwijshuisvesting structureel meer lasten gaat kennen door toedoen van de kostprijsdekkendehuursystematiek. Het is inderdaad wel goed om een koppeling te leggen tussen activering van krediet – om zo nieuwbouw te plegen – en welke gevolgen dit heeft voor onderwijshuisvesting als post op de begroting. Kan het college deze koppeling in het vervolg beter duiden?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Evaluatie horecabeleid

Lees verder

Bijdrage: Parkhaven haalbaarheid unsolicited proposal en vaststellen Masterplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer